Gezondheidsschade door schaliegas

Wetenschappers van de universiteit van Colorado hebben onderzoek gedaan naar de effecten van luchtverontreiniging door schaliegas op de gezondheidstoestand van omwonenden. De studie is belangrijk omdat tot nu toe de meeste aandacht is uitgegaan naar de effecten van schaliegaswinning op drinkwaterkwaliteit. Nu blijkt dat ook de luchtverontreiniging door schaliegaswinning verontrustende gevolgen kan hebben, met name voor de omwonenden die binnen 800 meter van een schaliegasput wonen.

Er zijn in Colorado (Garfield County) 187 luchtmonsters verzameld nabij schaliegasbronnen in aanleg en productie, en tussen nabijgelegen boerderijen en woonhuizen. Hierin is gekeken naar de aanwezigheid van 78 verschillende koolwaterstoffen, en naar de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan deze stoffen: kanker, neurologische stoornissen, aandoeningen van de luchtwegen, hematologische afwijken, en aangeboren afwijkingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen omwonenden die binnen danwel buiten een straal van 800 meter van een schaliegasbron wonen.

Met name voor neurologische effecten, aandoeningen van de luchtwegen, hematologische, en aangeboren afwijkingen bleek subchronische blootstelling aan de gemeten koolwaterstoffen een sterk verhoogd risico te geven voor omwonenden binnen een straal van 800 meter rond schaliegasputten. Het risico op kanker (vooral leukemie en maligne lymfomen) zou met 6 per miljoen binnen een straal van 800 meter rond schaliegasputten toenemen.

Dit onderzoek is waarschijnlijk een enorme onderschatting van het werkelijke risico, omdat alleen naar individuele stoffen gekeken is, niet naar andere verontreinigingen, en ook niet naar het effect van combinaties van stoffen. Daarnaast is van veel van deze stoffen geen of onvoldoende toxicologisch onderzoek voorhanden. Ook is luchtverontreininging maar één van de wijzen van overdracht van mogelijk schadelijke invloeden naar omwonenden (naast overdracht via drinkwater, groenten en fruit, vee, etc.)