Golden rules IEA zwart als roet

In een vandaag gepubliceerd rapport presenteert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een serie aanbevelingen voor betere regelgeving rond schaliegas en steenkoolgas. Naar eigen zeggen om de nadelen van de huidige manier van productie op sociaal en milieugebied op te lossen. Het lijvige rapport toont duidelijk aan dat de kritiek van buurtgroepen en milieuorganisaties terecht is. Voor het eerst wordt in dit rapport toegegeven dat dit enorme milieuproblemen veroorzaakt – een feit dat tot nu toe veelal ontkend werd.

Stichting Schaliegasvrij Nederland vindt dat IEA niet geslaagd is in het presenteren van oplossingen. Willem Jan Atsma: “Het enige wat hiermee echt aangetoond wordt is dat de huidige wetgeving en praktijk, ook in Nederland, volstrekt onvoldoende zijn. Het IEA laat ook zien de alternatieven voor onconventioneel gas te onderschatten, evenals de negatieve impact van schaliegas op het klimaat.”
Het rapport stelt vervolgens een aantal ‘Golden Rules’ voor, om het milieu-imago van onconventioneel gas te verbeteren. Als de gasindustrie zich aan die golden rules zou houden, zou onconventioneel gas voor het publiek vanzelf meer acceptabel worden. Wanneer we echter naar de inhoud van die regels kijken blijken ze niet meer te zijn dan window-dressing. Toegegeven wordt dan ook, dat deze regels de meeste van de milieuproblemen niet zullen ondervangen. Regel 1 gaat vooral over public relations, en de rest zijn regels die eigenlijk al heel lang standaard-regels hadden moeten zijn. Het geeft ook aan, dat de huidige praktijk nog mijlenver verwijderd is van deze regels. Volgens het rapport kosten de regels maar 7% meer dan ‘business as usual’. Dit wordt echter hooguit met wat slagen in de lucht onderbouwd – een veel groter bedrag is waarschijnlijker.

Het rapport schetst ook een ‘Low unconventional gas’ scenario. Het wordt echter nauwelijks beschreven, maar er wordt wel geconcludeerd dat het een marginale 1.3% hogere emissies van broeikasgassen oplevert, een getal wat overigens ruim binnen de foutenmarges van dergelijke schattingen zit. Bovendien gaat dit scenario ervan uit dat onconventioneel gas niet door duurzame energie, maar door kolen vervangen wordt. Er wordt geen rekening gehouden met de enorme investeringen die onconventioneel gas vergen (een miljoen boringen), en die investeringen in duurzame energie verdringen.

De gouden regels zijn roetzwart. Ze zullen ertoe leiden, dat boren naar schaliegas en steenkoolgas in Nederland door kan gaan, onder inmiddels een derde van het Nederlandse landoppervlak, naast de woningen van 5 miljoen mensen en in de laatste restanten van natuur en landschap die nog over zijn. Het hoge waterverbruik van fracken – 15-20 miljoen liter water of vijfhonderd tankwagens per frack per boring volgens IEA – zal ondanks de gouden regels leiden tot verdroging en concurreren met water voor drinkwater, landbouw en industrie, terwijl er aanzienlijke risico’s bestaan voor grondwaterverontreiniging. Zelfs met de duurste gouden regels zijn calamiteiten met boorputten en de gigantische chemicaliën-transporten niet uit te sluiten.