Lekken fracking vloeistof naar grondwater aangetoond

De gasindustrie beweert steeds dat lekken van vervuild fracking water vanuit gesteentelagen op grote diepte naar het veel ondiepere grondwater onmogelijk is. Mis. Een nieuwe wetenschappelijke studie toont aan dat dat dat wel degelijk mogelijk is, en zelfs binnen enkele tientallen jaren. Waarom? Men houdt geen rekening met breuken, waarlangs fracking troep onder druk omhoog kan sijpelen. Het onderzoek is weliswaar een modelberekening, maar wel met een model dat al heel vaak met succes is toegepast in berekeningen van grondwaterstroming (MODFLOW). Het zou nog bevestigd moeten worden door metingen en experimenten. Maar waarom zouden we dit soort onverontwoorde experimenten met ons schone grondwater doen? We weten uit wetenschappelijk onderzoek ook al dat er methaan lekt naar grondwater in de buurt van schaliegasboringen. Dus experimenteer maar niet verder.