Nieuwe concessie in Midden Nederland

Er is op 21 mei 2012 een nieuwe vergunningaanvraag gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvrager is BKN Petroleum. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft bevestigd dat het om onconventioneel aardgas gaat, maar heeft ook aangegeven tot na het onderzoek naar de veiligheid van opsporing en winning van schaliegas door het ministerie geen definitieve vergunning te verlenen. dit onderzoek zal eind 2012 afgerond zijn. Niettemin betekent dit een risico op heel veel boringen in Diemen, het Vechtplassengebied, Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en de Betuwe. Stichting Schaliegas Vrij heeft alle gemeentes in het betreffende gebied per brief op de hoogte gesteld. In verschillende gemeenteraden en provinciale staten zijn ondertussen vragen gesteld. De provincie Gelderland heeft al aangekondigd niet te zullen meewerken aan de winning van schaliegas.

BNK Petroleum heeft tot nu vragen vanuit ons en de media over haar plannen niet beantwoord.