Steenkoolgas in Kop Overijssel?

Op 4 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aan minister Verhagen een negatief advies gegeven over een aanvraag voor een exploratie vergunning van NPN (Northern Petroleum Netherlands) en Vermillion. Het betreft een groot gebied in het westen van Overijssel, in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Raalte, Ommen en Twenterand. Volgens de provincie betreft het winning van steenkoolgas. De betrokken bedrijven en het ministerie ontkennen dit echter, en zeggen dat het om normale (conventionele) gasboringen gaat. Bij de aanvraag wordt volgens de provincie onvoldoende informatie gegeven over de effecten voor milieu en natuur.
Of het om steenkoolgas gaat of niet, is niet zeker, en we proberen dit te achterhalen. Maar we zijn blij dat de provincie Overijssel alert is geweest. Ook bij conventionele gaswinning kunnen ongelukken en milieuschade optreden, zoals recente gevallen van bodemverontreining in Duitsland laten zien.