Het onafhankelijk onderzoek van minister Verhagen: update.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft vorig jaar onder druk van onze protesten een onafhankelijk onderzoek beloofd naar de milieu-effecten en veiligheid van onconventioneel gas. Inmiddels is er een klankbordgroep ingesteld door het ministerie om het onderzoek te begeleiden. Ook Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft een vertegenwoordiger in de klankbordgroep. De klankbordgroep moet het onderzoek begeleiden en zonodig bijsturen.

Dit lijkt een positief begin. Toch is ons vertrouwen in de onafhankelijkheid van het onderzoek niet groot. Het begon eigenlijk al met een artikeltje in Elsevier, waarin journalist Michel Dijkstra het onderzoek kenschetst als ‘een onderzoekje om de bevolking gerust te stellen’. Kennelijk denken sommige betrokkenen er zo over. Tijdens de consultatierondes ontstonden er verdere twijfels. Over de kosten van milieumaatregelen en andere negatieve economische effecten mocht eigenlijk niet gepraat worden, en de gevolgen voor de natuur kregen een lage prioriteit in het onderzoek.
Lees verder

Standpunten politieke partijen over onconventioneel gas voor de landelijke verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen hebben we de verkiezingsprogramma’s doorgenomen om een inventarisatie te maken van hoe de verschillende politieke partijen tegenover onconventionele fossiele brandstoffen staan. Helaas zijn er nog een flink aantal partijen die zich er niet over uitlaten in hun verkiezingsprogramma.

Notabene: de partijen die nog geen definitief verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd, kunnen hun standpunten nog amenderen. Als lid van deze politieke partij kunt u misschien hierover meebeslissen op een partij congres.

Partijen die er iets over zeggen in hun verkiezingsprogramma:

Lees verder

Drinkwaterbedrijf Vitens bezorgd over schaliegaswinning

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen in de provincie Utrecht. BNK General Partner heeft een vergunning aangevraagd bij het Rijk om in de provincie Utrecht schaliegas te gaan winnen. Het betreft het noordoostelijk deel van de provincie, een kwetsbaar gebied rondom de Utrechtse Heuvelrug.
Lees verder