Drinkwaterbedrijf Vitens bezorgd over schaliegaswinning

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen in de provincie Utrecht. BNK General Partner heeft een vergunning aangevraagd bij het Rijk om in de provincie Utrecht schaliegas te gaan winnen. Het betreft het noordoostelijk deel van de provincie, een kwetsbaar gebied rondom de Utrechtse Heuvelrug.

Vitens, ’s lands grootste waterbedrijf, is tegen de winning van schaliegas zolang niet duidelijk is wat de risico’s zijn. Het bedrijf riep in het najaar van 2011 al het Kabinet op de zorgen serieus te nemen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het ministerie heeft aangegeven de vergunningen pas in behandeling te nemen zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Wolter Odding, directeur van Vitens: ‘We zijn bezorgd over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen. Voor ons staat de kwaliteit van ons drinkwater voorop. Vooral rondom de Utrechtse Heuvelrug is deze van een uitzonderlijk hoog niveau en wij willen onze klanten kunnen garanderen dat dat ook zo blijft.’ Vitens maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de boringen voor de kwaliteit van het grondwater waaruit het drinkwater wordt bereid. Het gaat hierbij onder meer om het risico dat met de boringen beschermende lagen boven en onder het grondwater, worden doorbroken.

Ook baren de chemicaliën, die onder hoge druk worden geïnjecteerd in het proces om het gas vrij te maken, ons zorgen. Het winnen van ‘onconventioneel gas’ zoals schaliegas en steenkoolgas, kan in de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Vitens volgt deze ontwikkelingen kritisch. Het is nog niet voldoende bekend wat de consequenties zijn van de manier waarop dergelijke gassen worden gewonnen. Vitens wil onder geen beding dat de gasboringen invloed kunnen hebben op de drinkwaterkwaliteit.

Vitens staat open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en doet de deur niet dicht, zolang de kwaliteit van het drinkwater maar niet in het geding is. Vitens pleit voor gedegen onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van het boren naar onconventioneel gas voor de drinkwatervoorziening. Pas als absoluut vaststaat dat de winning geen onaanvaardbare risico’s voor de drinkwatervoorziening oplevert, mag de toepassing ervan worden overwogen.