Aardbevingen: straks ook in uw gemeente.

Het laatste half jaar heeft zich in Groningen een serie aardschokken voorgedaan, de sterkste had een sterkte van 3.6 op de schaal van Richter. Deze beving heeft geleid tot meer dan 2000 schademeldingen. De aardbevingen zijn een gevolg van de gaswinning in Groningen. Ook schaliegas veroorzaakt aardbevingen. De Amerikaanse geologische dienst zegt dat het aantal aardbevingen in de VS met sterkte groter dan 3 sinds het jaar 2000 zes keer meer is geworden door de winning van schaliegas, er komen aardbevingen voor met sterktes boven 5. In een een derde deel van Nederland wil men schaliegas gaan winnen. We kunnen Groningste toestanden daarom bijna overal verwachten. En rekent u maar niet op de overheid.
Lees verder

Schaliegas in Midden Nederland – waar en wanneer?

Als er een vergunning aangevraagd wordt voor schaliegas houden de betrokken bedrijven en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet van openbaarheid. Er verschijnt een korte publikatie in de Staatscourant dat er een vergunning voor ‘koolwaterstoffen’ is aangevraagd, met een nietszeggend lijstje coordinaten. Alles is bedrijfsgeheim. En stel je voor, wij domme burgers mochten eens ongerust worden over onze achtertuin.

Lees verder

Ministerie van EL&I verslaafd aan Tipp-ex?

Wie informatie wil hebben over plannen voor olie- of gasboringen kan rekenen op de welwillende tegenwerking van de olie- en gasindustrie en de overheid. Het feit dat u als burger groot belang heeft bij die informatie omdat die boringen een bedreiging kunnen vormen voor schone lucht en schoon water in uw woonomgeving, brengt daar geen verandering in. Terwijl u die overheid toch zelf gekozen heeft en belasting betaalt voor diezelfde ambtenaren die u die informatie onthouden. Vooral het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I kortweg) is niet erg mededeelzaam. Voor geheimhouding grijpt men er graag terug op technologie uit lang vervlogen tijden.
Lees verder