Schaliegas in Midden Nederland – waar en wanneer?

Als er een vergunning aangevraagd wordt voor schaliegas houden de betrokken bedrijven en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet van openbaarheid. Er verschijnt een korte publikatie in de Staatscourant dat er een vergunning voor ‘koolwaterstoffen’ is aangevraagd, met een nietszeggend lijstje coordinaten. Alles is bedrijfsgeheim. En stel je voor, wij domme burgers mochten eens ongerust worden over onze achtertuin.

Zo ging het ook met de vergunningaanvraag van het Amerikaanse schaliegasbedrijf BNK voor Midden Nederland. Toch is er wel achter te komen of het om schaliegas of steenkoolgas gaat, en waar het dan zit. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, leverde de zekerheid op dat het om schalie ging. Verder zijn er veel openbaar verkrijgbare geologische gegevens, en is uit publikaties van TNO bekend welke schalielagen gas kunnen bevatten. Dat zijn de Posidonia schalie (Jura) en de Geverik member (Carboon). Onderstaand kaartje is het resultaat van een combinatie van alle gegevens. Waarschijnlijk zal BNK de meeste belangstelling hebben voor de gearceerde gebieden. Dit zijn stroken waar de Jura afzettingen aanwezig zijn, in Flevoland, Utrecht en het noorden van Gelderland, en in het zuiden zit het Carboon niet al te diep. Nergens voor nodig dus, die geheimzinningheid.

Wanneer kun je activiteiten van BNK verwachten? Het door de minister beloofde onderzoek is gereed in de zomer van 2013. Daarna moet de politiek beslissen of we doorgaan met onconventioneel gas. Dat zal niet lang duren gezien de grote haast die men heeft. Het aanvragen van vergunningen is gewoon doorgegaan hoewel het onderzoek nog niet klaar is. Kennelijk wist BNK de uitkomst van het onderzoek ook al.

Daarna is het een kwestie van hooguit twee jaar voordat seismisch onderzoek en proefboringen in volle gang zijn. En bij succes kun je al snel een aanvraag voor een winnigsvergunning verwachten. De Mijnwet legt daarvoor geen strobreed in de weg. Dus binnen een jaar of zes kan schaliegaswinning in het Gooi, Flevoland, de Veluwe of het Rijk van Nijmegen gestart zijn. Niet minstens tien jaar zoals TNO onlangs beweerde in De Gelderlander.

Gebieden waar mogelijk schaliegas aanwezig is in Midden-Nederland