Aardbevingen: straks ook in uw gemeente.

Het laatste half jaar heeft zich in Groningen een serie aardschokken voorgedaan, de sterkste had een sterkte van 3.6 op de schaal van Richter. Deze beving heeft geleid tot meer dan 2000 schademeldingen. De aardbevingen zijn een gevolg van de gaswinning in Groningen. Ook schaliegas veroorzaakt aardbevingen. De Amerikaanse geologische dienst zegt dat het aantal aardbevingen in de VS met sterkte groter dan 3 sinds het jaar 2000 zes keer meer is geworden door de winning van schaliegas, er komen aardbevingen voor met sterktes boven 5. In een een derde deel van Nederland wil men schaliegas gaan winnen. We kunnen Groningste toestanden daarom bijna overal verwachten. En rekent u maar niet op de overheid.
Overheid en industrie beweren dat schaliegas veel veiliger gewonnen kan worden dan in de Verenigde Staten. Ons toezicht op veiligheid en milieu zou veel beter dan in de VS, want wij hebben Staatstoezicht op de Mijnen. Dat blijkt inderdaad een waakhond met tanden te zijn. Maar die waakhond moet van zijn baasje, minister Kamp, weer snel in zijn hok zodra hij zijn tanden laat zien. Staatstoezicht op de Mijnen heeft een onderzoek gedaan naar de sterkte van de Groningse aardbevingen. Uit dat onderzoek blijkt dat de aardbevingen sterker zijn geworden. De dienst geeft het advies om de gaswinning te verminderen, maar de minister legt het advies naast zich neer.

De NAM weet het namelijk beter dan Staatstoezicht op de Mijnen, en zegt dat vermindering van de gaswinning geen effect zal hebben op de aarbevingen. De minister gelooft dat maar al te graag. Hoe betrouwbaar is de NAM? De NAM heeft belang bij zo snel mogelijk doorgaan met de gaswinning, want dan rinkelt de kassa harder.

Aan het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw was het opgevallen dat er aardschokken optraden in Noord-Nederland sinds de gaswinning begonnen was. Het verband met gaswinning werd echter met klem ontkend door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Later, na onderzoek van KNMI, moest men toegeven dat de aardbevingen alleen door de gaswinning verklaard konden worden.

Hoe ruimhartig schade door aardbevingen vergoed wordt, weet men in Groningen maar al te goed. En zelfs al zou die schade volledig vergoed worden, hoe leuk is het als je ieder half jaar schadeformulieren moet invullen, een taxateur en een aannemer over de vloer krijgt? Hoe leuk is het als je huis stukje bij beetje uit elkaar gerammeld wordt? En er zijn meer gevaren. De dijkgraaf in Groningen heeft inmiddels gewaarschuwd voor inzakkende dijken.

Dit willen we niet, niet in Groningen en niet in de rest van Nederland. In Groningen staan de prijzen van huizen inmiddels onder druk en wordt vestiging van bedrijven minder aantrekkelijk. Schaliegas economisch voordelig? Misschien voor een of andere durfkapitalist in een duur kantoor in Amerika of Australie, maar niet voor u.