Schaliegas ongezond

In de Verenigde Staten zijn veel gevallen bekend van gezondheidsschade bij mensen die dichtbij schaliegaFracking installatiesboringen wonen. Wie aan schaliegas verdient beweert meestal dat dit niets met schaliegas te maken heeft. Maar inmiddels is aangetoond dat wie in de buurt van  boorputten en daarmee samenhangende installaties woont, een grotere kans loopt op ziekte, waaronder kanker.

Lees verder

Wob-verzoeken

Iedere burger heeft het recht om te weten welke informatie bij de overheid berust. In Nederland wordt openbaarheid van informatie geregeld middels de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eenieder kan op grond van deze wet een verzoek om informatie doen bij een bestuursorgaan. Hier vindt u een overzicht van de documenten over schaliegas die door middel van verschillende Wob-verzoeken openbaar zijn gemaakt.

Heeft Nederland ook een Halliburton loophole?

Fracking equipmentVoor het boren naar schaliegas wordt gefrackt. Water met chemicalien worden daarbij onder hoge druk in de ondergrond gespoten. En verder komt er veel afvalwater bij vrij, dat vaak ook weer ondergronds geloosd wordt. Dat mocht niet zomaar in Nederland, er was een vergunning voor nodig. Het aanvragen van die vergunningen kost tijd, vooral ook omdat het bij schaliegas en steenkoolgas om vele honderden boringen gaat. Lees verder

Gemeenten wachten rapport Economische Zaken niet af – nu 49 schaliegasvrije gemeenten.

Recent hebben de gemeenten Bunnik, Gorinchem en Utrechtse Heuvelrug aangegeven weinig te voelen voor exporatie naar Schaliegasvrij08_07_13schaliegas. Gemeenten wachten de uitkomst van het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de veiligheid van schaliegas niet meer af. Het ministerie is niet open over de resultaten van het onderzoek, en inmiddels heeft de commissie voor Milieu-Effect Rapportages (MER) laten weten dat het onderzoek niet breed genoeg is.

Lees verder