Gemeenten wachten rapport Economische Zaken niet af – nu 49 schaliegasvrije gemeenten.

Recent hebben de gemeenten Bunnik, Gorinchem en Utrechtse Heuvelrug aangegeven weinig te voelen voor exporatie naar Schaliegasvrij08_07_13schaliegas. Gemeenten wachten de uitkomst van het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de veiligheid van schaliegas niet meer af. Het ministerie is niet open over de resultaten van het onderzoek, en inmiddels heeft de commissie voor Milieu-Effect Rapportages (MER) laten weten dat het onderzoek niet breed genoeg is.

Niet alleen plattelandsgemeenten, maar ook grote steden geven aan, niets in schaliegas te zien. Schaliegas beperkt zich niet tot het platteland; ook in zeer dicht bevolkte gebieden in de Verenigde Staten wordt wel naar schaliegas geboord. Ook de Provincies Flevoland en Gelderland hebben zich tegen schaliegas uitgesproken.

In de ‘schaliegasvrije’ gemeenten is door middel van een motie in de gemeenteraad of een verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven, dat men afwijzend staat tegenover boringen naar schaliegas of steenkoolgas op het grondgebied van de gemeente, zolang niet is aangetoond dat het zonder milieuschade en veilig kan.