Heeft Nederland ook een Halliburton loophole?

Fracking equipmentVoor het boren naar schaliegas wordt gefrackt. Water met chemicalien worden daarbij onder hoge druk in de ondergrond gespoten. En verder komt er veel afvalwater bij vrij, dat vaak ook weer ondergronds geloosd wordt. Dat mocht niet zomaar in Nederland, er was een vergunning voor nodig. Het aanvragen van die vergunningen kost tijd, vooral ook omdat het bij schaliegas en steenkoolgas om vele honderden boringen gaat. In de Verenigde Staten heeft men daarvoor de ‘Halliburton loophole’ uitgevonden. Dat is een uitzondering op de ‘Clean Water Act’, de wet die in de VS het grondwater beschermt. Die uitzondering houdt in dat er voor fracken geen vergunning meer aangevraagd hoeft worden. Dit is tijdens de regering-Bush ingevoerd, onder druk van vice-president Dick Cheney, afkomstig van boorbedrijf Halliburton.

Nederland heeft nu ook een Halliburton Loophole. Volgens het Lozingenbesluit gold tot voor kort gold dat je in Nederland geen afvalwater ondergronds mocht lozen, tenzij je daarvoor vergunning kreeg. In artikel 196 van het Mijnbouwbesluit stond dat dit Lozingenbesluit ook van toepassing was op mijnbouwwerken, zoals boringen. Dit artikel is nu vervallen zo blijkt uit een publicatie in het Staatsblad (het bericht is verstopt in een lange lijst wijzigingen van regels ten behoeve van de landbouw – kijk bij ‘Artikel XI’)

In plaats daarvan kunnen in een omgevingsvergunning bepalingen worden opgenomen over ondergrondse lozing van stoffen. Maar dat biedt weinig belemmeringen voor lozingen als het om olie of gas gaat. In het geval van mijnbouw kan de minister van Economische Zaken (EL&I) de vergunningverlening naar zich toe trekken, uit handen van gemeenten. En de mijnbouwbedrijven zijn kind aan huis bij dit ministerie.

We weten niet zeker of het opheffen van de vergunningplicht met fracking te maken heeft, maar het komt wel heel erg goed uit als je op grote schaal naar schaliegas wil gaan boren. Het lijkt erop dat met deze deregulering bij het ministerie van EL&I de voorbereiding voor schaliegaswinning gewoon doorgaat, ondanks het onderzoek naar milieugevolgen en veiligheid van schaliegas, dat pas volgend jaar klaar is.