Wob-verzoeken

Iedere burger heeft het recht om te weten welke informatie bij de overheid berust. In Nederland wordt openbaarheid van informatie geregeld middels deĀ Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eenieder kan op grond van deze wet een verzoek om informatie doen bij een bestuursorgaan. Hier vindt u een overzicht van de documenten over schaliegas die door middel van verschillende Wob-verzoeken openbaar zijn gemaakt.