Schaliegas ongezond

In de Verenigde Staten zijn veel gevallen bekend van gezondheidsschade bij mensen die dichtbij schaliegaFracking installatiesboringen wonen. Wie aan schaliegas verdient beweert meestal dat dit niets met schaliegas te maken heeft. Maar inmiddels is aangetoond dat wie in de buurt vanĀ  boorputten en daarmee samenhangende installaties woont, een grotere kans loopt op ziekte, waaronder kanker.

Dit blijkt uit een studie van de Universiteit van Colorado. In die Amerikaanse staat wordt veel naar schaliegas en schalie-olie geboord. Eerder had een ander onderzoek naar methaan in de lucht er al onverwacht hoge hoeveelheden van dit sterke broeikasgas gevonden, afkomstig van de vele gas- en olie-installaties. Dit ging samen met verhoogde concentraties van allerlei andere vluchtige koolwaterstoffen. De onderzoekers van de universiteit vonden concentraties schadelijke stoffen dichtbij boringen die de normen voor luchtkwaliteit vijf keer overschreden, onder andere benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xyleen.

Een onprettige cocktail in de lucht, samengaand met verontreinigd drinkwater. Bij verhoogde blootstelling lijdt dit tot ademhalingsziekten, stofwisselingsziekten en neurologische kwalen. De film ‘Split Estate‘ geeft een indringend beeld van mensen die hierdoor ernstige en blijvende gezondheidsproblemen hebben opgelopen. Er zijn ook veel andere voorbeelden te vinden van gezondheidsklachten en water/lucht verontreiniging. Lees bijvoorbeeld het verhaal van een Amerikaanse boerin over haar ervaringen met schaliegas.

Als boringen naar onconventioneel gas en schalie-olie in Nederland toegestaan worden, veroorzaakt dit extra luchtvervuiling, bovenop de luchtvervuiling die we in ons dichtbevolkte land toch al hebben. Rekent u er maar niet op dat ‘in Nederland de controle op het milieu beter is dan in Amerika’, zoals de gasindustrie beweert. Zo veel dommer dan wij zijn de Amerikanen namelijk niet. En men probeert nu al de regels in Nederland aan te passen om schaliegasboringen straks makkelijker te maken.