Ondertussen in Polen

Schaliegas blijkt tegen te vallen in Polen. De hoeveelheden gas zijn minder dan gedacht, en bedrijven als Exxon-Mobil hebben zich teruggetrokken. Desondanks wil de Poolse regering schaliegas doorzetten, gesteund door een agressieve lobby. Men gaat zelfs zo ver, de oppositie tegen schaliegas monddood te maken en te criminaliseren. Er is sprake van een “climate of fear” en ondemocratische praktijken die niet veel beter zijn dan die in de communistische tijd. De NOS beweert in een recente reportage dat er geen oppositie is tegen schaliegas. Die opposite is er wel degelijk ondanks alle tegenwerking, maar misschien was het teveel moeite om ook de oppositie op te zoeken.

De Poolse regering wil schaliegas nu promoten door milieuregels aan de kant te schuiven en het de schaliegasbedrijven financieel naar de zin te maken, zoals de Amerikanen gedaan hebben. Schaliegas schijnt dus alleen “win”baar te zijn door milieu en natuur uit te verkopen.

Lees verder

Schaliegas stemmingen in het Europees Parlement

Na een levendig debat op dinsdag, waarbij zowel het onderwerp schaliegas zelf, als de lobbypraktijken van de schaliegasindustrie in de hal van het parlementsgebouw verhitte reacties ontlokten, was het gisteren tijd voor de langverwachte stemmingen over de richtingevende resoluties betreffende onconventionele fossiele brandstoffen in het Europarlement. Het amendement op het rapport van de ENVI (milieu) commissie, dat opriep tot een moratorium op schaliegas activiteiten, sneuvelde helaas met 262 stemmen vóór, 391 tegen, en 37 onthoudingen. Het rapport als geheel, waarin de weg geplaveid wordt voor strenge milieuregels, werd met grote meerderheid aangenomen: 562 voor, 86 tegen, 43 onthoudingen.
Lees verder

NIMBY?

NIMBY – Not In My Back Yard – dit scheldwoord wordt door allerlei plannenmakers gebruikt om protesten tegen hun plannen in een kwaad daglicht te stellen. NIMBY’s wordt verweten tegen het algemeen belang in te gaan om hun eigen achtertuintje te beschermen. Ook de voorstanders van schaliegas verwijten ons graag NIMBY-gedrag.

Lees verder