Schaliegas ongunstig voor concurrentiekracht bedrijfsleven

Het laatste riedeltje van de schaliegasvrienden is, dat we schaliegas nodig hebben voor de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. In de Verenigde Staten zouden bedrijven nu een concurrentievoordeel hebben op Europese bedrijven vanwege de lage gasprijs. De economische cijfers liegen echter niet. Gisteren (3 december) zakten de aandelenkoersen op Wall Street vanwege slecht nieuws over de Amerikaanse industrie, en de Henry Hub gasprijs is alweer bijna op het niveau van 2009 – 2011. Dat die gasprijs stijgt is niet verwonderlijk. De productie van schaliegasboringen daalt altijd heel snel. Sommige schaliegasvelden zijn al aardig ‘mature’ zoals dat heet, ze beginnen uitgeput te raken. Om de productie op peil te houden moet steeds meer geboord worden, tegen steeds hogere kosten. Volgens beursanalist Art Berman een pyramidespel, met het risico dat er straks vele miljarden geinvesteerd zijn in een snel uitgeputte energiebron, en er geen geld meer is voor duurzame energiebronnen. Dat is zelfs schadelijk voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven.

Die Amerikaanse gasproductie tegen lage prijzen kan alleen maar een tijdje volgehouden worden door hoge risico’s te nemen met grondwater, lucht en klimaat. Steeds meer Amerikanen beginnen de gevolgen hiervan te ondervinden – gezondheidsschade door vervuilde lucht en vervuild drinkwater. Die kosten zijn niet meegerekend in de lage gasprijs. Privatisering van de winst en socialisatie van de kosten heet dat. Die kant moeten we in Europa niet op. Overigens zullen ook de Amerikanen hogere milieu-eisen gaan stellen aan schaliegas.

We hebben in Nederland vele miljarden moeten besteden aan het opruimen van bodemverontreiniging uit het verleden. Nog steeds wordt een kwart van de drinkwaterwinnningen bedreigd door bodemverontreiniging. Uitstoot van broeikasgassen uit het verleden kost ons nu vele miljarden om ons tegen een stijgende zeespiegel te beschermen. Luchtverontreiniging kost ons miljarden in de gezondheidszorg. Met schaliegas gaan we daar weer een schepje bovenop doen. Ook die kosten zullen waarschijnlijk op de belastingbetaler – vooral burgers en kleinere bedrijven – worden afgewenteld. Hoezo gezonde economie? Hoezo goed voor bedrijven? Efficienter energiegebruik, niet schaliegas, is goed voor de economie.