Schaliegaslobby in Brussel ontmaskerd!

Dat de olie- en gasindustrie veel lobbyisten in dienst heeft is algemeen bekend. Maar hoe ze te werk gaan veel minder. De schaliegasbedrijven besteden vele miljoenen in Brussel om het Europese Parlement en de Europese commissie te beinvloeden. In een rapport van lobby-firma PACT wordt de strategie van de schaliegas lobby uit de doeken gedaan. De schaliegaslobby laat hiermee haar ware gezicht zien. Tegen mensen die bezorgd zijn over de risico’s zegt men, dat de regelgeving in Europa veel beter is dan in Amerika, zodat we niet bang hoeven te zijn voor Amerikaanse toestanden bij schaliegas. Maar de Brusselse gaslobby is vooral bezig die regels onderuit te halen of te voorkomen dat ze ingevoerd worden.

Nog meer over de schaliegas-lobby:

Het rapport raadt de industrie aan om zoveel mogelijk te vertellen dat we enorme voorraden schaliegas hebben, hoewel een aantal grote spelers zelf meer realistische cijfers hanteren.

De industrie wordt aangeraden om schaliegas – tegen de zichtbare praktijk in de Verenigde Staten in – af te schilderen als een schone brandstof.

Schaliegas is onderdeel van ouderwetse Koude-oorlog retoriek: verregaande Amerikaanse bemoeienis met schaliegas in Europa, om vooral de Russen buiten de deur te houden.

Vooral de Christen-democraten binnen het Europese Parlement zouden zich pro-schaliegas opstellen, en zijn dus doelwit van de lobbyisten.

Belangrijke lobbymogelijkheden zijn het organiseren van (dure) congressen, lunches en andere feestjes voor Europarlementariers en hun medewerkers. Met name het EEF (European Energy Forum), een ogenschijnlijk onafhankelijke debatclub, wordt genoemd als  ontmoetingsplaats voor lobbyisten en politiek.