Europese Unie enquete over onconventioneel gas – pas op voor suggestieve vragen

Als je bezorgd bent over onconventioneel gas, laat dan je mening horen aan de Europese Unie via deze enquete. Let wel op: de manier waarop de vragen gesteld worden, stuurt al snel naar een pro-schaliegas standpunt. Zie de tips hieronder.De eerste vraag gaat over de ‘benefits’ of voordelen van onconventioneel gas. Let op: je wordt hier snel verleid tot positieve antwoorden. Maar wat bedoelen ze met voordelen? Ten opzichte van van welke andere energiebron? Als je het afzet tegenover duurzame energie en rekening wilt houden met milieu en klimaat blijft er weinig voordeel over.

De tweede vraag gaat over de negatieve gevolgen van onconventioneel gas. Je kunt het lijstje aanvullen. Eentje die ontbreekt en voor Nederland belangrijk is: bodemdaling.

De volgende vragen gaan ervan uit dat er al naar schaliegas geboord gaat worden. Er wordt gevraagd naar hoe je de kwalijke gevolgen van schaliegas kunt verminderen. Een heel rijtje maatregelen wordt niet genoemd: compensatie van de waardedaling van je huis, verlies van bedrijven in de landbouw of toerisme, compensatie voor de natuur, compensatie van de hoge kosten die je gemeente zal moeten maken voor milieu en veiligheid en kapotte wegen. Je kunt er vast meer bedenken.

Het hele rijtje compenserende maatregelen moet je natuurlijk verleiden om op de vraag  die daarop volgt een wat positiever antwoord over schaliegas te geven. Maar zeg gerust dat je desondanks tegen schaliegas blijft.  Van al die beschermende regels en controle komt toch niets terecht bij een overheid die liefst van zoveel mogelijk regels en controle af wil, en van Europa moet blijven bezuinigen.

Vervolgens is er bij de vraag naar de regelgeving, geen mogelijkheid om aan te geven dat je de winning van onconventioneel gas gewoon zou willen verbieden.