Schaliegas en het klimaat

Vaak wordt beweerd dat stroom uit schaliegas beter voor het klimaat is dan stroom uit kolen. Het idee daarachter is dat verbranden van aardgas in een electriciteitscentrale meer energie en minder kooldioxide oplevert dan het verbranden van kolen. Maar dit blijkt niet meer dan een onbewezen verkooppraatje te zijn.Lekkende steenkoolgas installatie Schotland Lees verder