Schaliegas en het klimaat

Vaak wordt beweerd dat stroom uit schaliegas beter voor het klimaat is dan stroom uit kolen. Het idee daarachter is dat verbranden van aardgas in een electriciteitscentrale meer energie en minder kooldioxide oplevert dan het verbranden van kolen. Maar dit blijkt niet meer dan een onbewezen verkooppraatje te zijn.Lekkende steenkoolgas installatie Schotland

Wat is namelijk het geval? Bij de winning van gas, kolen en olie treedt altijd lekkage op van methaan (aardgas, schaliegas en gas uit kolenmijnen bestaan voor het grootste deel uit methaan). Hoe meer boortorens, pompen, gasbehandelingsinstallities en leidingen je hebt, hoe groter de kans op lekkages. Voor schaliegas zijn er heel veel van dat soort installaties nodig, en wordt het risico van lekken evenredig groter. Ook bij het fracken komt veel gas vrij.

Methaan is een heel sterk broeikasgas. Als het in de atmosfeer terecht komt, warmt het over een periode van twintig jaar het klimaat ongeveer tachtig keer sterker op dan kooldioxide, het meest bekende broeikasgas. Een klein beetje lekkage kan daarom alle andere klimaat-voordelen van gas teniet doen.

En het gaat niet om kleine beetjes. De eerste alarmerende cijfers kwamen een paar jaar geleden: lekkage tot zo’n 7.5% van de productie bij schaliegas (onderzoek van Howarth). Dat onderzoek is zwaar bekritiseerd door ondermeer de schaliegas-industrie. De critici kwamen zelf echter niet met beter onderbouwde getallen. Inmiddels is meer onderzoek gedaan, met verschillende meetmethoden. Dat onderzoek bevestigt de hoge getallen voor lekkage: lekkages van ongeveer 4% van de productie, en tot 9% kan voorkomen.

Dat betekent dat schaliegas waarschijnlijk net zo slecht voor het klimaat is als kolen, nog afgezien van alle andere nadelen voor het milieu. Ook het International Energy Agency zegt dat wel of geen gebruik maken van schaliegas nauwelijks verschil maakt voor het klimaat.

Alleen gewoon aardgas is beter voor het klimaat dan kolen. Maar ook dat blijft wat het klimaat betreft ver achter bij energie uit niet-fossiele, duurzame bronnen zoals zon en wind.