Brandend water – hoe kan dat?

De film ‘Gasland’ laat zien hoe de buren van een schaliegasboring hun kraanwater kunnen aansteken. De kraan wordt opengedraaid, sputtert door het gas in het water, een vlammetje erbij en wham! Voor de schaliegasliefhebbers geen leuk beeld, vandaar dat men er alles aan deed om dit onderuit te halen. Het zou moerasgas zijn geweest, of de drinkwaterput was door een koollaag geboord. Er is echter meer dan voldoende bewijs voor gaslekkages naar het grondwater door schaliegas.brandend kraanwater - promotion - zonder vervorming

Lees verder

Promised Land: film en debat over schaliegas

Vanaf deze maand draait in de Nederlandse bioscopen de film Promised Land, van regisseur Gus van Sant met in de hoofdrol Matt Damon. Promised Land zoomt in op een heel actueel thema: de winning van schaliegas, een fossiele brandstof die zelf liever in de bodem blijft en daarom door de gasindustrie ‘gefrackt’ wordt, met hoge druk, miljoenen liters water en vaak giftige chemicaliën. In de VS gaat het inmiddels om honderdduizenden boringen, midden in bos, dorpen, en boerenland. Maar ook voor Nederland is dit thema interessant want ook hier zijn grootscheepse plannen voor schaliegas.

In samenwerking met Schaliegasvrij Nederland organiseert theater LUX in Nijmegen aansluitend op de vertoning van de film een debat tussen Jo Peters, secretaris-generaal van de NoGePa (vereniging van Nederlandse Olie- en Gasproducenten) en Willem Jan Atsma van de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Aanvang film: 19:30, Plaats: Mariënburg 38-39, Nijmegen.

Lees verder

Onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas moet beter.

Het door minister Verhagen aangekondigde onderzoek naar de milieugevolgen en veiligheid van schaliegas blijft vragen oproepen rond de kwaliteit. Schaliegasvrij Nederland heeft eerder aangegeven ongerust te zijn over de haast waarmee het onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. Na de aanbesteding is door het ministerie van Economische Zaken de opdracht gegund aan een consortium van onderzoeksbureaus Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro. Volgens afspraak heeft dit consortium een onderzoeksvoorstel voorgelegd aan een klankbordgroep (zie onder). Door een meerderheid van deze klankbordgroep werd het voorstel echter onder de maat bevonden.  Lees verder

Reacties op schaliegas-column Martin Sommer in Volkskrant

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag stond een stukje van Martin Sommer over de Bilderberg conferentie, waar de loftrompet werd gestoken over schaliegas. Wat daarbij stoort, is dat tegenstanders van schaliegas verweten wordt een ‘religieuze’ discussie te voeren. Wij hebben daarop willen reageren met onderstaande ingezonden brief, die vandaag door de Volkskrant geplaatst is.

Lees verder

Minister mijdt debat met gedupeerden Groningse gaswinning.

Schokkend bericht in de NRC: minister Kamp weigert voor de televisie in debat te gaan met de voorzitster van de vereniging Groninger Bodem Beweging, Bettie van Veen. Deze was uitgenodigd in ‘De Wereld Draait Door‘ van 8 februari. Minister Kamp (VVD) was ook uitgenodigd, maar de minister stelde als eis voor zijn optreden dat hij alleen met Jan Mulder in debat wilde gaan. Op zich wist Mulder wel raad met de minister. Maar mevrouw van Veen kon na twee uur rijden weer onverrichterzake naar huis terug. Zelfs een plaats op de tribune kon er niet af. Inmiddels heeft DWDD excuses aangeboden. Maar hieruit blijkt vooral ook dat de bewoners van het Groningse wingewest niet erg serieus genomen worden door de minister. Het voorspelt ook niet veel goeds voor de inwoners van Brabant, Limburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Flevoland en Overijssel als de minister zijn schaliegas-liefhebberij gaat voortzetten.