Schaliegas vergroot risico op aardbevingen.

In een ANP bericht vandaag meldt Frank de Boer van schaliegas bedrijf Cuadrilla dat schaliegas geen bodemdaling veroorzaakt. De ANP journalist trekt daaruit de conclusie dat schaliegas geen aardbevingen veroorzaakt. Klopt dat?

Nee. Net als bij Groningen haal je er gas uit en verlaag je de druk in de poriën, dus Frank de Boer’s Posidonia schalie kan verder in elkaar gedrukt worden. Bovendien zijn schalielagen veel makkelijker samendrukbaar dan de zandstenen waaruit in Groningen gas gehaald wordt. Het verschil met Groningen is vooral de dikte van het pakket. De Posidonia is maar een enkele tientallen meters dik, dus er is minder om samen te drukken. De bodemdaling zal geringer zijn.

Maar dat betekent niet dat er geen aardbevingen zijn – want aardbevingen kunnen ook door andere zaken worden veroorzaakt dan bodemdaling. Zoals fracken. Of water dat in breuken geperst wordt.

Zie voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek

BGS: British Geological Survey: Onderzoek van de Britse geologische dienst naar de door fracking veroorzaakte aardbevingen bij boringen van Cuadrilla in Blackpool. Conclusie is dat de aardbevingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door fracking:
http://www.bgs.ac.uk/research/energy/shaleGas/environmentalImpacts.html

Studie van Cuadrilla Resources die dit bevestigt:
http://www.cuadrillaresources.com/news/cuadrilla-news/article/press-release-geomechanical-study/

Studie van Oklahoma Geological Survey die een serie aardbevingen in Oklahoma in verband brengt met fracking:
http://www.ogs.ou.edu/pubsscanned/openfile/OF1_2011.pdf

Studie van de British Columbia Oil & Gas Commission die verband aantoont tussen fracking en aardbevingen tot een magnitude van 3.8 op de schaal van Richter:
www.bcogc.ca/node/8046/download?documentID=1270

U.S. Geological Survey doet ook onderzoek, de bevindingen daarvan zijn nog niet gepresenteerd, maar zij zien een verzesvoudiging van het aantal aardbevingen sterker dan 3.0 tussen 2001 en 2011, en linken dit aan de sterke groei van de schaliegasindustrie (met name de injectie van afvalwater van schaliegasboringen):
Abstract van deze studie