Onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas moet beter.

Het door minister Verhagen aangekondigde onderzoek naar de milieugevolgen en veiligheid van schaliegas blijft vragen oproepen rond de kwaliteit. Schaliegasvrij Nederland heeft eerder aangegeven ongerust te zijn over de haast waarmee het onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. Na de aanbesteding is door het ministerie van Economische Zaken de opdracht gegund aan een consortium van onderzoeksbureaus Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro. Volgens afspraak heeft dit consortium een onderzoeksvoorstel voorgelegd aan een klankbordgroep (zie onder). Door een meerderheid van deze klankbordgroep werd het voorstel echter onder de maat bevonden. 

Naar onze mening ontbraken onderzoeksvragen aan het voorstel belangrijke onderzoeksvragen (onder andere kosten van maatregelen om de risico’s van de winning van schaliegas te verminderen), werden banden van de uitvoerders met de olie- en gasindustrie niet voldoende duidelijk gemaakt, waren de methoden van het onderzoek en de kwaliteitsbewaking onduidelijk en werd het onderzoek onvoldoende op de Nederlandse situatie toegespitst. Ook ontbrak een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling (review) wat in wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is. Het consortium moet nu een verbeterd onderzoeksvoorstel voorleggen.

Minister Verhagen heeft aangegeven bij de aanbesteding van het onderzoek, dat volledigheid en zorgvuldigheid voorop staat. Wij zijn het er volledig mee eens dat dit redelijk is, als 1/3 van Nederland blootgesteld wordt aan een extreme vorm van fossiele brandstof productie.

We hopen, dat de nieuwe vertraging die nu ontstaan is geen verdere afbreuk zal doen aan de kwaliteit van het onderzoek. Het ministerie maakt de fout dit onderzoek te zien als ‘aanvullend’, wat ten onrechte suggereert dat er al heel wat kennis over milieugevolgen van schaliegas is. Wij zien het eerder als ‘verkennend’: een onderzoek om om vast te stellen waar we nog te weinig van weten.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken provincies en gemeenten, waterleidingbedrijven en andere belangehebbende bedrijven, de vereniging van Nederlandse olie- en gasproducenten, milieu-organisaties en Stichting Schaliegasvrij Nederland.