Zand en schaliegas

Voor schaliegasboringen is zand nodig, tot tweeduizend ton per boring volgens verschillende bronnen – vijftig stevige vrachtwagens vol. In de Verenigde Staten worden zandgroeves sterk uitgebreid om aan de vraag te voldoen, vooral in de staat Wisconsin. frac-sand-miningDit onder protest van de omwonenden die tussen snel groeiende afgravingen met veel overlast moeten leven. Waar zou dat zand hier in Nederland vandaan moeten komen? Het blijkt niet voor het opscheppen te liggen. Lees verder

Het onderzoek naar schaliegas moet – nog steeds – beter.

Het lijkt niet eenvoudig om goed onderzoek te doen de milieugevolgen en de veiligheid van schaliegas en steenkoolgas. Dit onderzoek – door minister Verhagen in gang gezet – is onlangs gestart. Vandaag is een tweede versie van het onderzoeksplan voorgelegd aan de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Een eerdere versie was door een grote meerderheid van deze groep als onvoldoende beoordeeld. In de nieuwe versie zijn belangrijke verbeteringen aangebracht, zoals een onafhankelijke beoordeling van het onderzoek. Maar er was ook reden tot teleurstelling Lees verder

Oprichting SchaliegasVrijNoordoostpolder en uitnodiging informatiebijeenkomst Marknesse

Dat de Noordoostpolder momenteel de schaliegas-hotspot van Nederland is zal u vast niet ontgaan zijn. Vorige week werd bekend dat er twee locaties in de Noordoostpolder aangewezen zijn als mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas, namelijk aan de Vollenhoverweg bij Marknesse en aan de Kalenbergerweg bij Luttelgeest.

Woont u in de Noordoostpolder, of bent u op een andere manier bij dit gebied betrokken en ziet u schaliegasboringen ook niet zitten? Dan willen we u via deze weg oproepen om u aan te sluiten bij het vers opgerichte SchaliegasVrijNoordoostpolder, een platform waarlangs we als polderbewoners kunnen laten horen dat we geen boringen in de Nop willen! Lees verder

Schaliegasboringen Noordoostpolder – bewoners overvallen.

Vanmorgen werd bekend dat er twee nieuwe locaties zijn voor proefboringen naar schaliegas, bij Marknesse en Luttelgeest in de Noordoostpolder. Volgens Een Vandaag moest een boer op wiens land een boring gepland was, dit uit de pers vernemen.

Schaliegasvrij Nederland vindt dit van weinig respect voor de bewoners getuigen. Bovendien is er sprake van een moratorium: er zou niet geboord worden voordat het onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas is afgerond in juli van dit jaar. De kwaliteit van dit onderzoek laat echter vooralsnog te wensen over, en is al eens gekenschetst in de pers als ‘een onderzoekje om de bevolking gerust te stellen’. Het feit dat de voorbereidingen voor boringen gewoon doorgaan doet vermoeden dat de uitkomst van het onderzoek er ook niet toe doet.

Overigens heeft verzet tegen onconventionele gaswinning zin: zonder het verzet in Haaren, Boxtel en de Achterhoek was deze schadelijke vorm van gaswinning helemaal zonder enige bedenking over een derde deel van Nederland uitgerold. Overigens wordt het economisch belang van schaliegas sterk overdreven.