Schaliegasboringen Noordoostpolder – bewoners overvallen.

Vanmorgen werd bekend dat er twee nieuwe locaties zijn voor proefboringen naar schaliegas, bij Marknesse en Luttelgeest in de Noordoostpolder. Volgens Een Vandaag moest een boer op wiens land een boring gepland was, dit uit de pers vernemen.

Schaliegasvrij Nederland vindt dit van weinig respect voor de bewoners getuigen. Bovendien is er sprake van een moratorium: er zou niet geboord worden voordat het onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas is afgerond in juli van dit jaar. De kwaliteit van dit onderzoek laat echter vooralsnog te wensen over, en is al eens gekenschetst in de pers als ‘een onderzoekje om de bevolking gerust te stellen’. Het feit dat de voorbereidingen voor boringen gewoon doorgaan doet vermoeden dat de uitkomst van het onderzoek er ook niet toe doet.

Overigens heeft verzet tegen onconventionele gaswinning zin: zonder het verzet in Haaren, Boxtel en de Achterhoek was deze schadelijke vorm van gaswinning helemaal zonder enige bedenking over een derde deel van Nederland uitgerold. Overigens wordt het economisch belang van schaliegas sterk overdreven.