Kamermeerderheid voor schaliegas, maar geen publiek draagvlak

Vanmiddag wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over het rijksonderzoek naar de risico’s van schaliegas en steenkoolgas. Ons standpunt over dit onderzoek is hier te lezen. Het belang van deze discussie wordt onderstreept door de berichten in de media vandaag over de meerderheid voor het boren naar schaliegas die in de Kamer is ontstaan door de draai van de PvdA. Stichting Schaliegasvrij Nederland is van mening dat àls “veilig en schoon” schaliegas winnen al mogelijk is, het zo duur wordt dat het niet langer rendabel is, maar dat schaliegas exploitatie in ieder geval niet verenigbaar is met de internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen waaraan ook Nederland zich verbonden heeft. Nederland bungelt nog steeds onderaan de ranglijsten wat betreft het behalen van doelstellingen voor duurzame energie – inzetten op schaliegas zal leiden tot nog meer vertraging en uitstel in het behalen deze doelstellingen.

Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer organiseert Milieudefensie samen met de bewonersorganisaties die samen Schaliegasvrij Nederland vormen een manifestatie tegen schaliegas op het Plein (15:25 tot 15:50). Daarna (16:00 tot 20:00) is er gelegenheid om het debat te volgen vanaf de publieke tribune (identificatie meenemen!) of via de livestream.

Wij roepen iedereen op die tegen schaliegas is, iedereen die staat voor duurzame energie, voor ons mooie Nederlandse landschap, en voor schone lucht, om naar Den Haag te komen en samen met ons een vuist te maken tegen schaliegas. Voor wie niet is staat is om langs te komen: laat je stem horen via de sociale media, en gebruik op Twitter de hashtag #stopschaliegas.

Waterleidingmaatschappijen en bierbrouwers waarschuwen tegen schaliegas.

bierSchoon water is wereldwijd een schaarse grondstof, zelfs in een watterrijk land als Nederland. Lagen waaruit goede kwaliteit water gewonnen kan worden zijn schaars, en in het verleden is al veel grondwater vervuild geraakt door industriële lozingen van vervuild water. Schaliegas verhoorgt de risico’s voor onze grondwatervoorraden. Drinkwaterbedrijven, en andere bedrijven die afhankelijk zijn van schoon water zoals de bierbrouwers, maken zich daarom zorgen om de winning van schaliegas. Onlangs was dat waterleidingmaatschappij Vitens, nu de grote bierbrouwers zoals Grolsch, Heineken en Bavaria.

Lees verder

Schaliegaspromotie Brandpunt schiet in eigen voet.

Brandpunt heeft afgelopen weekeinde een reportage gemaakt over schaliegas, die meer leek op een propagandafilm voor schaliegas. Toch raden we iedereen aan die reportage te zien. Kijkt u maar eens goed naar de beelden uit Noord-Dakota in de VS die in de reportage te zien zijn. Vindt u dit iets voor hier in Nederland? Walmende vlammen uit de grond die de lucht vervuilen, gigantische ja-knikkers, overvolle wegen met trucks, bordelen en beroerde woonomstandigheden voor de vele tijdelijke arbeidskrachten – voor een paar jaar olie en gas, dan trekt het circus weer verder om de volgende streek te plunderen. Dank, Brandpuntredactie, voor dit inzicht in wat ons te wachten staat. Lees verder