Schaliegaspromotie Brandpunt schiet in eigen voet.

Brandpunt heeft afgelopen weekeinde een reportage gemaakt over schaliegas, die meer leek op een propagandafilm voor schaliegas. Toch raden we iedereen aan die reportage te zien. Kijkt u maar eens goed naar de beelden uit Noord-Dakota in de VS die in de reportage te zien zijn. Vindt u dit iets voor hier in Nederland? Walmende vlammen uit de grond die de lucht vervuilen, gigantische ja-knikkers, overvolle wegen met trucks, bordelen en beroerde woonomstandigheden voor de vele tijdelijke arbeidskrachten – voor een paar jaar olie en gas, dan trekt het circus weer verder om de volgende streek te plunderen. Dank, Brandpuntredactie, voor dit inzicht in wat ons te wachten staat.

De manier waarop tegenstanders van schaliegas worden neergezet is tendentieus. Waarom we tegen schaliegas zijn, kon nauwelijks worden uitgelegd. We zouden niet willen luisteren naar het heil dat olie en gas ons brengen, je kunt beter tegen een steen praten volgens een Amerikaanse gasboorder in de reportage.

Maar wat te denken van fossiele denkers als Rob de Wijk die wel uitgebreid aan het woord komt? Luistert die wel zo goed? Hij herhaalt ook alleen maar de bekende reclameslogans als ‘game changer’. Het gaat vooral om strategische redeneringen: niet afhankelijk worden van buitenlandse gasleveranciers, waar we overigens al een levendige gashandel mee drijven. Dat we ook zuiniger zouden kunnen omspringen met het Groningse gas wordt vergeten , en heeft als extra voordeel dat dat de Groningse bodem ook wat rustiger maakt. Nee, liever de rest van Nederland in een Noord-Dakota veranderen. Bent u al blij dat u een pion mag zijn op het geopolitieke schaakbord van de Wijk?