Waterleidingmaatschappijen en bierbrouwers waarschuwen tegen schaliegas.

bierSchoon water is wereldwijd een schaarse grondstof, zelfs in een watterrijk land als Nederland. Lagen waaruit goede kwaliteit water gewonnen kan worden zijn schaars, en in het verleden is al veel grondwater vervuild geraakt door industriële lozingen van vervuild water. Schaliegas verhoorgt de risico’s voor onze grondwatervoorraden. Drinkwaterbedrijven, en andere bedrijven die afhankelijk zijn van schoon water zoals de bierbrouwers, maken zich daarom zorgen om de winning van schaliegas. Onlangs was dat waterleidingmaatschappij Vitens, nu de grote bierbrouwers zoals Grolsch, Heineken en Bavaria.

Schaliegas bedreigt het grondwater op twee manieren: door het grote risico van nog meer vervuiling, en door het enorme waterverbruik. Voor het fracken van een boring is twintig miljoen liter water nodig, een colonne van zo’n 500 forse tankwagens. Daarbij gaat het bij schaliegas om honderden boringen. Het economische ‘voordeel’ van schaliegas verdwijnt snel als we rekening houden met schade aan ons grondwater. Een grote verontreiniging is onomkeerbaar en kan leiden tot het sluiten van drinkwaterputten. Het verplaatsen van een drinkwaterwinning – als dat nog kan – kost vele miljoenen.

Schoon water is wereldwijd zo schaars dat het gezien wordt als een belangrijke bron van internationale conflicten in de toekomst. In de Verenigde Staten is nu al sprake van hevige concurrentie om water tussen landbouw en de gasindustrie. Voorstanders van schaliegas zoals Rob de Wijk van het Haags Centrum voor Strategische Studies mogen graag op het strategisch belang van schaliegas wijzen. Het strategisch en economisch belang van schoon water is echter minstens zo groot.