Indrukwekkende lijst met incidenten schaliegas-industrie.

Het enige land waar op grote schaal de winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas is toegepast, is de Verenigde Staten. Het is moeilijk een goed overzicht te krijgen van de incidenten die daarbij plaats vinden. Amerikaanse inwoners van de de schaliegasgebieden in de Verenigde Staten hebben echter zelf een indrukwekkende lijst van meer dan duizend incidenten samengesteld. Het merendeel betreft meldingen van water- en luchtvervuiling, en gezondheidsklachten die ermee in verband gebracht worden. Geen goede reclame voor schaliegas. Er zijn soms uiterst trieste verhalen bij, van mensen die hun huis moesten opgeven.

Lees verder

Nieuwe schaliegaskaart TNO: schaliegasboringen ook op het Binnenhof?

TNO heeft een nieuwe kaart gepubliceerd waarop te zien is waar schaliegas Schaliegas_NL_TNO_2013zit. Op dit moment zijn er schaliegasvergunningen aangevraagd of verleend voor een derde deel van Nederland. De kaart laat zien dat in nog veel meer delen van Nederland schaliegasboringen mogelijk zijn, onder andere de Randstad en het Groene Hart.

De Posidonia schalielaag (blauw op de kaart) strekt zich uit tot onder Den Haag, Rotterdam en Leiden. Boringen dichtbij en in woonwijken zijn mogelijk laat de Amerikaanse praktijk zien. Met de Mijnwet in de hand kan de minister op veel plaatsen boringen toestaan, bijvoorbeeld ook in natuurgebieden. Wie weet is het Binnenhof wel een goede plek voor een boring. Of zou ons dat 150 nieuwe medestanders opleveren? Lees verder

Schaliegas of niet? (Gastbijdrage)

Frank de Boer (Cuadrilla) legt in Trouw van 11 april uit waarom borenwaterwingebied naar schaliegas zo’n goed idee is, als antwoord op bezwaren van waterleidingbedrijf Vitens tegen schaliegas. Jammer dat de geruststellende uitspraken in het artikel de lezer op het verkeerde been zetten; voortdurende bezwering van de burger door “deskundigen” verstikt het laatste restje vertrouwen. De Boer begint met de waterleidingbedrijven op hun “plicht” te wijzen om de geschiktheid van de voorraden grondwater te onderzoeken. Nu doen de waterleidingbedrijven dat al, maar legt De Boer hiermee ook het extra onderzoek op het bordje van de waterleidingbedrijven, dat nodig is om aan te tonen dat het grondwater niet door Schaliegas-activiteiten wordt vervuild? Lees verder

Vrijhandelsverdrag beperkt vrijheid om zelf over schaliegas te beslissen

Voorstanders van schaliegas beweren graag dat de milieuwetgeving in Europa zoveel beterceta3 is dan in Amerika, en dat schaliegaswinning in Europa daarom veiliger zou zijn. Maar via de achterdeur van een nieuw vrijhandelsverdrag, CETA, kunnen schaliegasbedrijven die milieuwetgeving wel heel eenvoudig aanvechten, buiten de nationale democratie en buiten de rechter om. Het blijkt dat dit verdrag de vrijheid van ons land, om zelf over winning van schaliegas te beslissen ernstig zou kunnen beperken. Lees verder

Proefboringen voor schaliegas: salamitactiek.

Sommige politici willen proefboringen doen naar schaliegas uit ‘nieuwsgierigheid’. We salamiweten immers pas hoeveel schaliegas er in Nederland is, als we een paar proefboringen doen? Maar bij schaliegas lukt dat niet met een paar boringen, je weet pas na heel veel ‘proef’boringen hoeveel gas er werkelijk is. En wie eenmaal een paar proefboringen heeft gedaan, kan ook rekenen op een vergunning om verder te gaan. Lees verder

Schaliegas veel slechter voor klimaat dan duurzame energie.

 

zonneenergieVolgens een studie in opdracht van schaliegasbedrijf Cuadrilla zou de klimaatvoetafdruk van schaliegas gunstig afsteken tegen die van Russisch gas. Dat is voor Nederland echter nog geen reden om zich volop op de winning van schaliegas te storten. Het rapport laat namelijk ook zien, dat duurzamere vormen van energie veel beter zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen. De keus is daarom niet tussen schaliegas en import van Russisch gas, maar tussen schaliegas (hooguit genoeg voor een enkele jaren Nederlands verbruik) en duurzame energiebronnen.

Lees verder