Schaliegas veel slechter voor klimaat dan duurzame energie.

 

zonneenergieVolgens een studie in opdracht van schaliegasbedrijf Cuadrilla zou de klimaatvoetafdruk van schaliegas gunstig afsteken tegen die van Russisch gas. Dat is voor Nederland echter nog geen reden om zich volop op de winning van schaliegas te storten. Het rapport laat namelijk ook zien, dat duurzamere vormen van energie veel beter zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen. De keus is daarom niet tussen schaliegas en import van Russisch gas, maar tussen schaliegas (hooguit genoeg voor een enkele jaren Nederlands verbruik) en duurzame energiebronnen.

De klimaatvoetafdruk is de hoeveelheid broeikasgassen die je uitstoot per opgewekte hoeveelheid electrische stroom. Een belangrijke bron van broeikasgassen bij gasboringen is lekkage van het sterke broeikasgas methaan (hoofdbestanddeel van aardgas en schaliegas), 25 – 30 keer zo sterk als het meer bekende kooldioxide. De kans op lekkages wordt groter naar mate je meer boringen moet moet doen (zoals bij schaliegas) of langere pijpleidingen nodig hebt (zoals bij Russisch gas). Het is daarom inderdaad mogelijk dat Russisch gas er wat dat betreft slechter af komt, al hangt het wel af van welke gegevens en aannamen je uit gaat, en welke maatregelen genomen worden om lekkage te voorkomen. Er is veel onzekerheid in dergelijke analyses.

Volgens een onderzoek van de NOAA, het Amerikaanse KNMI, verdwijnt in Amerikaanse schaliegasvelden 4% van de productie van methaan in de lucht (een studie die overigens in het rapport niet genoemd wordt), onder andere door de manier van verwerken van afvalwater. Volgens het onderzoek van Cuadrilla is schaliegas alleen beter dan Russisch gas als je gesloten systemen gebruikt om lekkage te voorkomen. Vanzelfsprekend maakt dat ook de prijs van het gas hoger. Stoken van kolen – in Europa aangewakkerd door de export van goedkope Amerikaanse kolen – is uiterst slecht voor het klimaat volgens het rapport.

De klimaatvoetafdroek is niet het enige probleem van schaliegas. Het waterverbruik en het risico van watervuiling zijn andere problemen. En de keus is niet tussen schaliegas of import van gas, maar tussen investeren in duur schaliegas waarvan de voorrad slechts enkele jaren Nederlands gasverbruik is, of meteen investeren in duurzame energie, waarvan we ook op veel langere termijn nog gebruik kunnen maken.