Proefboringen voor schaliegas: salamitactiek.

Sommige politici willen proefboringen doen naar schaliegas uit ‘nieuwsgierigheid’. We salamiweten immers pas hoeveel schaliegas er in Nederland is, als we een paar proefboringen doen? Maar bij schaliegas lukt dat niet met een paar boringen, je weet pas na heel veel ‘proef’boringen hoeveel gas er werkelijk is. En wie eenmaal een paar proefboringen heeft gedaan, kan ook rekenen op een vergunning om verder te gaan.

Bij gewoon aardgas werkt het inderdaad met een paar proefboringen. Met seismisch onderzoek is te zien waar zich lagen bevinden waarin zich gas kan hebben verzameld. Je hoeft dan inderdaad maar een paar keer te boren om te weten om hoevel gas het gaat. Bij schaliegas kan dat niet. Het gaat om lagen, waaraan je op geen enkele manier van tevoren kunt zien waar wel gas zit en waar niet. Pas na een groot aantal boringen kun je schatten hoeveel gas er aanwezig is.

Het pleidooi voor proefboringen is salamitactiek. We beginnen met een proefboring, en nog een, en nog een, en nog maar een paar, en daar ook nog een paar, want we zijn zo nieuwsgierig en we weten nog niet genoeg! En langzamerhand zijn er al tientallen ‘proef’boringen gedaan. Dan is het nog maar een klein stapje naar de winning van schaliegas, met honderden boringen, om de paar kilometer. Bovendien kan na een proefboring een winningsvergunning niet geweigerd worden, als men vgenoeg gas gevonden heeft om verder te gaan boren.

Proefboren hoeft niet, schaligas zit er toch wel. Wat we wel moeten doen: eerst nagaan of schaliegas wel zonder grote milieuschade gewonnen kan worden, door goed onderzoek (en niet een literatuuronderzoek van een paar maanden zoals nu). Ook moeten we onderzoeken of het economisch wel verstandig is, om zoveel geld en energie in een energiebron voor een paar jaar te steken, in plaats van energiebronnen die veel langer mee kunnen en meer energie opleveren. Daarbij moet je alle voors en tegens op het gebied van milieu, energie en economie op een eerlijke manier tegen elkaar afwegen. Daarna kun je pas nadenken of we er echt aan willen beginnen, en zo ja, onder welke voorwaarden.