Nieuwe schaliegaskaart TNO: schaliegasboringen ook op het Binnenhof?

TNO heeft een nieuwe kaart gepubliceerd waarop te zien is waar schaliegas Schaliegas_NL_TNO_2013zit. Op dit moment zijn er schaliegasvergunningen aangevraagd of verleend voor een derde deel van Nederland. De kaart laat zien dat in nog veel meer delen van Nederland schaliegasboringen mogelijk zijn, onder andere de Randstad en het Groene Hart.

De Posidonia schalielaag (blauw op de kaart) strekt zich uit tot onder Den Haag, Rotterdam en Leiden. Boringen dichtbij en in woonwijken zijn mogelijk laat de Amerikaanse praktijk zien. Met de Mijnwet in de hand kan de minister op veel plaatsen boringen toestaan, bijvoorbeeld ook in natuurgebieden. Wie weet is het Binnenhof wel een goede plek voor een boring. Of zou ons dat 150 nieuwe medestanders opleveren?

De groene vlekken op de kaart geven een dieper gelegen schalielaag aan, de Geverik laag. Dat is hard gesteente, moeilijker te kraken en daar zullen ook meer boringen voor nodig zijn dan voor de Posidonialaag. Dat is ondermeer het geval in de Noordoostpolder waar proefboringen gepland zijn, en in een groot deel van Oost-Nederland. In de Achterhoek en Twente is ook steenkoolgas te vinden. Met boringen voor zowel schaliegas als steenkoolgas zal het daar snel gedaan zijn met natuur, landschap en het grondwater.

Er mag weliswaar nu niet geboord worden, maar dat kan snel veranderen gezien de standpunten van de grootste coalitiepartij, VVD. De houding van de PvdA is onzeker, en deze partij staat onder sterke lobby-druk vanuit de gasindustrie. Er loopt nu onderzoek naar de milieugevolgen en veiligheid van schaliegas. Dat is alleen een kort literatuuronderzoek. Als de regering groen licht geeft voor schaliegas in de tweede helft van dit jaar, is te verwachten dat er straks voor zeker de helft van Nederland vergunningen worden aangevraagd voor schaliegas en steenkoolgas.