Indrukwekkende lijst met incidenten schaliegas-industrie.

Het enige land waar op grote schaal de winning van schaliegas, schalie-olie en steenkoolgas is toegepast, is de Verenigde Staten. Het is moeilijk een goed overzicht te krijgen van de incidenten die daarbij plaats vinden. Amerikaanse inwoners van de de schaliegasgebieden in de Verenigde Staten hebben echter zelf een indrukwekkende lijst van meer dan duizend incidenten samengesteld. Het merendeel betreft meldingen van water- en luchtvervuiling, en gezondheidsklachten die ermee in verband gebracht worden. Geen goede reclame voor schaliegas. Er zijn soms uiterst trieste verhalen bij, van mensen die hun huis moesten opgeven.

Met een dergelijk groot aantal incidenten zijn milieu- en gezondheidsrisico’s niet meer te ontkennen. Vaak zijn de klachten die op de lijst staan niet serieus genomen en niet goed onderzocht door de overheid, die kennelijk faalt in zijn controlerende taak. Mogelijk is het werkelijke aantal incidenten groter. Lang niet alles wordt gemeld, of schade wordt afgekocht waarna de klagers moeten zwijgen.

Zolang schaliegas en steenkoolgas in de Verenigde Statendit soort ongelukken veroorzaakt, zal schaliegas hier ook geen vertrouwen wekken. Volgens de olie- en gasindustrie is de regelgeving hier in Europa beter, en kan dit allemaal hier niet gebeuren. Men spreekt zelfs van ‘misleiding’ als we het Amerikaanse voorbeelden noemen.

Ondertussen is er in Brussel een intensieve lobby tegen milieuwetten die ons moeten beschermen, en bestaat de kans dat we door internationale handelsverdragen met dezelfde praktijken als in Amerika te maken krijgen. Polen en Engeland willen schaliegasbedrijven trekken met belastingverlagingen en versoepeling van milieuwetten. Wie wordt er hier misleid?