Eerste reactie onderzoeksrapport schaliegas: onzorgvuldig haastwerk

Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het openbaar worden van het onderzoeksrapport naar de risico’s voor mens en milieu van schaliegas en steenkoolgas, dat in opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd door het consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis, en waaruit zou blijken dat de risico’s van winning van schaliegas “goed te ondervangen” zijn. Gezien de omvang van het rapport is het voor ons nog niet mogelijk om een uitgebreide inhoudelijke reactie te geven op het rapport, maar een eerste lezing bevestigt de vermoedens die SSN eerder al uitte: het rapport is een onvolledig, onzorgvuldig en in onze ogen ongeloofwaardig stuk haastwerk geworden. Lees verder

Conclusies onderzoeksrapport risico’s schaliegas gelekt: geen solide uitgangspunt voor besluitvorming beleid

Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het verschijnen van het onderzoeksrapport aangaande de risico’s voor mens en milieu van schaliegas- en steenkoolgas, dat in opdracht van het Ministerie van EZ is opgesteld door consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis. Door de intransparante werkwijze van EZ richting de klankbordgroep voor dit onderzoek, waarvan SSN deel uitmaakte, heeft de stichting nog geen kans gehad de inhoud van het rapport te bestuderen. SSN is echter van mening dat het onderzoek, dat van finalisatie van onderzoeksvoorstel tot presentatie nog geen 3 maanden in beslag heeft genomen, geen solide uitgangspunt kan vormen voor een gedegen besluitvorming over dit belangrijke onderwerp. Lees verder

Felle protesten in Engeland tegen schaliegas

De protesten tegen schaliegas en fracking in Engeland breiden zich uit. Honderden activisten gingen door mBusBalcombeet hun blokkade van de boorlocatie bij het plaatsje Balcombe in zuidwest Engeland. Ondertussen werd ook het hoofdkantoor van schaliegasbedrijf Cuadrilla in Lichfield geblokkeerd, evenals het kantoor van de public relations firma van Cuadrilla, Bell Pottinger. Ook het huis van een conservatief parlementslid, Lord Howell, die had beweerd dat in het ‘desolate’ noorden van Engeland fracking wel kon, was het doelwit van acties (onder andere in het Schotse natuurpark Galloway zijn plannen voor schaliegasboringen).Honderden demonstranten deden aan de acties mee volgens The Guardian, het protest kamp onder de titel ‘Reclaim the Power’ bij Balcombe trekt inmiddels meer dan duizend bezoekers. Bij de protesten werden tientallen actievoerders opgepakt na hardhandige politie-acties, ondermeer parlementarier Caroline Lucas. Het anti-fracking kamp bij Balcombe is vorige week ook bezocht door Nederlandse actievoerders, en Groen-Links parlementslid Liesbeth van Tongeren.

De Britse regering probeert met belastingvoordelen de exploratie naar schaliegas te bevorderen en de Britse energie minister Michael Fallon heeft zich – in niet al te gelukkige bewoordingen – voorstander getoond van schaliegas.

ATB fietsers tegen schaliegas

Op zaterdag 17 augustus 2013 heeft de MBV ’t Koningsblad, gehuld in schaliegasvrij tenue, succesvol meegedaan aan de Leyetocht voor mountainbikes, een 50 km lange slingertocht door de mooiste landschappen rond de omstreATBtegenSchaliegasden schaliegasboorlocatie van Cuadrilla in Haaren. Het team trok veel bekijks, met interviews bij start en finish en vele positieve reacties en applaus onderweg.
 Hier staat het team, met nog schone shirts, voor de start opgesteld en gefotografeerd door vakfotograaf Henk Peijnenburg uit Helvoirt.

53 gemeenten niet blij met schaliegas.

gemeenten_schaliegasvrijNa een inventarisatie door Milieudefensie blijkt dat er minsten 53 gemeenten zijn die hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen winning van schaliegas of steenkoolgas binnen de gemeentegrenzen te zijn, volgens besluiten van de gemeenteraad of uitspraken van gemeentebestuurders.

Het gemeentelijke verzet concentreert zich vooral in de gebieden waar nu boorvergunningen zijn uitgegeven of aangevraagd. In Groningen heeft Loppersum aangegegeven niets te zien in schaliegas – men heeft daar meer dan genoeg ervaring met valse beloften van veiligheid. In de Achterhoek ligt een aantal gemeenten die bezwaar hebben gemaakt tegen een vergunning voor steenkoolgas van het Australische Queensland Gas. Die is inmiddels ingetrokken, mede door verzet vanuit de bevolking en uitspraken van de gemeenten. Protest tegen deze extreme vormen van fossiele brandstofwinning heeft dus zin!

gemeenten_TNOkaart_legend_smallDe vergunningen die nu aangevraagd zijn vertegenwoordigen nog maar een deel van het gebied waar mogelijk naar schaliegas of steenkoolgas geboord kan worden. Een recente kaart van TNO laat dit zien. Als het nu geldende moratorium op schaliegasboringen wordt opgeheven kunnen we in veel meer delen aanvragen voor boorvergunningen verwachten. In het zuidoosten van Nederland zou naast schaliegas ook schalie-olie voorkomen. In het oosten van Nederland kan zowel schaliegas als steenkoolgas voorkomen. Voor zowel schaliegas als steenkoolgas is een dicht netwerk van boringen nodig, in de mooiste delen van Nederland.

Groeiend protest in Engeland en Polen tegen proefboringen schaliegas.

In Engeland heeft de regering het groene licht gegeven voor proefboringen naar schaliegas, en wil men de schaliegasindustrie lokken met belastingvoordelen. Maar dat gaat niet zonder protesten. Omwonenden blokkeren al twee weken een boorlokatie van Cuadrilla bij het dorp Balcombebalcombe, in West Sussex. Nederlandse actievoerders en Groen Links kamerlid Liebeth van Tongeren hebben het protestkamp een bezoek gebracht.

Ondertussen vindt ook seismisch onderzoek plaats, een techniek waarbij men door het opwekken van trillingen met explosieven of zware trucks een beeld kan krijgen van de diepere ondergrond. Dat de onderzoeksploegen die door Cuadrilla zijn ingehuurd niet altijd even correct met omwoneden omgaan blijkt uit een artikel in The Guardian. Men betreedt zonder toestemming te vragen land en tuinen. Een landeigenaar ontdekte dat men in zijn tbalcombeprotestuin explosieven wilde laten ontploffen, en had de grootste moeite om de onderzoeksploeg uit zijn tuin te laten vertrekken.

Ook in Polen werd in juni een borlocatie van Chevron geblokkeerd door lokale boeren, die vrezen voor de kwaliteit van hun grondwater.