Groeiend protest in Engeland en Polen tegen proefboringen schaliegas.

In Engeland heeft de regering het groene licht gegeven voor proefboringen naar schaliegas, en wil men de schaliegasindustrie lokken met belastingvoordelen. Maar dat gaat niet zonder protesten. Omwonenden blokkeren al twee weken een boorlokatie van Cuadrilla bij het dorp Balcombebalcombe, in West Sussex. Nederlandse actievoerders en Groen Links kamerlid Liebeth van Tongeren hebben het protestkamp een bezoek gebracht.

Ondertussen vindt ook seismisch onderzoek plaats, een techniek waarbij men door het opwekken van trillingen met explosieven of zware trucks een beeld kan krijgen van de diepere ondergrond. Dat de onderzoeksploegen die door Cuadrilla zijn ingehuurd niet altijd even correct met omwoneden omgaan blijkt uit een artikel in The Guardian. Men betreedt zonder toestemming te vragen land en tuinen. Een landeigenaar ontdekte dat men in zijn tbalcombeprotestuin explosieven wilde laten ontploffen, en had de grootste moeite om de onderzoeksploeg uit zijn tuin te laten vertrekken.

Ook in Polen werd in juni een borlocatie van Chevron geblokkeerd door lokale boeren, die vrezen voor de kwaliteit van hun grondwater.