53 gemeenten niet blij met schaliegas.

gemeenten_schaliegasvrijNa een inventarisatie door Milieudefensie blijkt dat er minsten 53 gemeenten zijn die hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen winning van schaliegas of steenkoolgas binnen de gemeentegrenzen te zijn, volgens besluiten van de gemeenteraad of uitspraken van gemeentebestuurders.

Het gemeentelijke verzet concentreert zich vooral in de gebieden waar nu boorvergunningen zijn uitgegeven of aangevraagd. In Groningen heeft Loppersum aangegegeven niets te zien in schaliegas – men heeft daar meer dan genoeg ervaring met valse beloften van veiligheid. In de Achterhoek ligt een aantal gemeenten die bezwaar hebben gemaakt tegen een vergunning voor steenkoolgas van het Australische Queensland Gas. Die is inmiddels ingetrokken, mede door verzet vanuit de bevolking en uitspraken van de gemeenten. Protest tegen deze extreme vormen van fossiele brandstofwinning heeft dus zin!

gemeenten_TNOkaart_legend_smallDe vergunningen die nu aangevraagd zijn vertegenwoordigen nog maar een deel van het gebied waar mogelijk naar schaliegas of steenkoolgas geboord kan worden. Een recente kaart van TNO laat dit zien. Als het nu geldende moratorium op schaliegasboringen wordt opgeheven kunnen we in veel meer delen aanvragen voor boorvergunningen verwachten. In het zuidoosten van Nederland zou naast schaliegas ook schalie-olie voorkomen. In het oosten van Nederland kan zowel schaliegas als steenkoolgas voorkomen. Voor zowel schaliegas als steenkoolgas is een dicht netwerk van boringen nodig, in de mooiste delen van Nederland.