Helpt schaliegas ons als het Groningse gas op is?

grafiekHerberDeJagerHet belangrijkste argument voor schaliegaswinning is, dat het Groningse gas ooit opraakt en dat we dan schaliegas nodig hebben. Klopt dat? Het klopt inderdaad dat het Groningse gas snel opraakt.  Zeker met het tempo waarop we het gas er nu door jassen, ten koste van de huizen van de Groningers, die stukje bij beetje uit elkaar gerammeld worden door aardbevingen. Dat alleen al is volgens Staatstoezicht op de Mijnen een goede reden om het rustig aan te doen met de uitverkoop van dit gasveld. Maar gaat schaliegas ons dan helpen om ons energieprobleem op te lossen? Nee. Lees verder

Proefboringen of ‘onderzoeksboringen’: lood om oud ijzer.

frackingDe provincie Noord Brabant wil een ‘onderzoeksboring’ naar schaliegas. Volgens een bericht van Omroep Brabant mag het geen ‘proefboring’ heten omdat die term te beladen is. De onderzoeksboring zou een ‘kijkoperatie’ zijn om meer informatie te krijgen over de risico’s die verbonden zijn met het winnen van schaliegas. Een goedkoop trucje.

Zolang niet duidelijk is wat men precies wil onderzoeken trappen we hier niet in. Aan ‘onderzoeksboringen’ om de winning van schaliegas mogelijk te maken hebben we geen behoefte, zoals heel veel inwoners van Brabant al hebben aangegeven. Wat voor ons veel belangrijker is, dat er goed wordt nagedacht over de effecten bovengronds van schaliegas: ruimtebeslag, verkeer, overlast door boortorens die jarenlang staan te draaien, ‘trillingen’, luchtvervuiling, effecten op de natuur. Allemaal zaken die volgens de Commissie MER niet voldoende onderzocht zijn in het rapport van Witteveen en Bos.

Aan dure diepe boringen hebben we geen behoefte. Het heeft alleen een beetje zin als het meer gegevens oplevert over breuken en diepe grondwaterstroming. Voor de rest levert zoiets vooral gegevens op die nuttig zijn voor de bedrijven die ten koste van alles het laatste beetje olie en gas uit onze bodem willen persen. Voordat er een boor de grond in gaat willen we eerst een behoorlijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas.

Minister Kamp stelt proefboringen uit – Vier schaliegasvrije provincies

Volgens een persbericht van het ministerie van Economische Zaken en komen er geen nieuwe proefboringen naar schaliegas totdat er een nieuw en beter onderzoek is gedaan naar de lokale gevolgen van schaliegaswinning. Het onderzoek zal één tot anderhalf jaar in beslag nemen.

Beter onderzoek is hard nodig. Op het recente rapport van Witteveen en Bos, waarin werd gesteld dat de risico’s van schaliegas ‘beheersbaar’ zijn, is veel aan te merken. Eerder al bleek dat coalitiepartner PvdA zich niet door dit rapport had laten overtuigen. Ook de druk van lagere overheden is doorslaggevend geweest. Vijfenzestig gemeenten hebben zich schaliegasvrij verklaard, en vandaag hebben ook twee provincies, Friesland en Overijssel, moties aangenomen in de provinciale Staten tegen schaliegas. Zij voegen zich daarmee bij Gelderland en Flevoland, die dit al eerder deden. Na het verschijnen van het rapport nam het verzet van lokale overheden en burgers vooral toe.

Het is jammer dat het ministerie niet eerder besloten had tot beter en uitgebreider onderzoek. Eigenlijk is het weggegooid geld vanwege het haastwerk dat de onderzoekers moesten leveren. We hopen ook op meer transparantie rond dit onderzoek, en uitvoering door onafhankelijke onderzoekers.

Overigens lijkt ook nu weer het onderzoek onnodig beperkt te worden. Volgens het persbericht zegt de minister: “Ik wil zelf een oordeel kunnen vormen over alle locaties in Nederland waar proefboringen mogelijk zijn”. Het gaat dus vooral om geschikte locaties voor proefboringen. De vraag óf we wel naar schaliegas moeten gaan boren, wordt kennelijk niet aan de orde gesteld.

Wat ons betreft, mogen de bredere vraagstukken (nut & noodzaak, energietransitie, klimaat) niet uit het oog verloren worden.  Verder moet er meer oog komen voor de belangen van bewoners van de gebieden waar schaliegas voorkomt. Het is niet alleen een kwestie van technische aspecten, het gaat ook om de kwaliteit van onze woonomgeving, om natuur, schone lucht en het klimaat.

 

Agenda september – oktober

Het wordt druk op het schaliegas-vlak de komende tijd! Vandaar hieronder een overzicht van de gebeurtenissen die op de agenda staan, en hoe u daarbij in actie kan komen.

Agenda

18 september – Werkbezoek Jan Vos (PvdA) aan de Noordoostpolder
19 september – Hoorzitting schaliegas in EZ commissie Tweede Kamer
21 september – PvdA Politieke Ledenraad
24 september – Info-avond schaliegas in Esch (gem. Haaren)
25 september – JMA discussieavond ‘To Frack or not to Frack’
26 september – Schaliegas debat op Energievakbeurs Den Bosch
27 september – Provincie Brabant info-dag en schaliegasvrij verklaring
29 september – Andere Mert in Geldrop
?? september – Advies Commissie voor de m.e.r. over Witteveen+Bos rapport

?? oktober – Plenair debat schaliegas in Tweede Kamer
03 oktober – Bestuurlijke informatiebijeenkomst schaliegas Flevoland
08 oktober – Stemming Europees Parlement over aanpassing MER richtlijn
08 oktober – Vlaams-Nederlands schaliegas overleg?
11 oktober – Actiedag schaliegasvrije gemeenten in Boxtel [geannuleerd]
19 oktober – Global Frackdown 2013
30/31 oktober – IIR conferentie schaliegas

Wanneer – Wat – Waar – Wat kan ik doen?
Lees verder

Doe mee – Werkbezoek Vos in de Noordoostpolder – Hoorzitting Tweede Kamer

Er zijn meer bijeenkomsten deze week waarin je aanwezigheid op prijs gesteld wordt:

Woensdag 18 september:

Misschien heb je op het nieuws gezien dat Jan Vos afgelopen weekend naar Brabant afreisde. Hij werd daar door honderden tegenstanders van schaliegasboringen ontvangen. Het zou heel goed zijn wanneer hem in de Noordoostpolder een zelfde ontvangst ten deel valt, om hem te laten zien dat ook hier de mensen geen schaliegasboringen willen! Op twee lokaties ben je welkom:

Wat: we laten ons protest zien
Wanneer:
Woensdag 18 september, 17.15 uur tot even voor 18.30 uur
Waar:
boorlokatie; Voorsterweg, Marknesse (dat is aan de rand van het bos)

Wat: We laten ons protest zien, kunnen (kritische) vragen stellen aan Jan Vos

Wanneer:
Woensdag 18 september, van 18.30 uur tot 19.30 uur
Waar: Het Voorhuys, De Deel 20 te Emmeloord
Kijk voor meer info ook op www.schaliegasvrijnoordoostpolder.nl

Hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken over het onderzoeksrapport van Witteveen en Bos over veiligheid en mieliugevolgen van schaliegas: Donderdagmorgen 19 september 9:30-13:30.

Belangstelling op de publieke tribune is welkom. Let op: demonstratieve teksten en T-shirts met opschriften zijn niet toegestaan. Neem een legitimatie mee, wees op tijd aanwezig.

Werkbezoek Jan Vos en Henk Leenders aan Boxtel en Haaren

Het werkbezoek van de Tweede Kamerleden Jan Vos en Henk Leenders, vanmorgen gebracht aan gemeenten Boxtel en Haaren was een schitterend voorbeeld van Brabantse gas(t)vrijheid en daadkracht. Er was een voorbeeldige coördinatie met (en veel steun van!) de lokale bestuurders. De twee Kamerleden, aangevuld met Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor Groen Links, en Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor EPP/CDA, hebben heel veel gehoord en gezien van de uitingen van eensgezind protest.

In Boxtel was het een soort feest, met veel media eromheen, met een prachtige opkomst buiten op de Markt, en binnen geanimeerde gesprekken met Jan en Henk – in de busrit viel Lennisheuvel (met kolossale stropop, veel plakkaten, en een schattig meisje met een zelfgeknutseld schaliegasboorkado voor Jan Vos) en vooral de boorlocatie aan de Heideweg in Haaren in de prijzen. Aan de Heideweg waren heel veel mensen, kinderen met prachtige teksten en posters, en werden mooie liederen gezongen. Het was ontroerend mooi.
Dit heeft diepe indruk gemaakt op de volksvertegenwoordigers, en zal het zeker nog moeilijker maken voor de PvdA om voor schaliegas te stemmen.
Er is door heel veel mensen keihard gewerkt aan dit prachtige resultaat. Namens de Stichtingsbesturen HARTELIJK DANK!

Zaterdag 14/9 landelijke politici op bezoek in Boxtel, kom ze verwelkomen

Als jij geen schaliegasboringen wilt, kom dan zaterdag 14 september naar de Markt in Boxtel.

Jan Vos van de PvdA komt zaterdag met een aantal Haagse politici op werkbezoek in Boxtel. Een goed moment om die partij te laten zien dat er geen draagvlak is voor schaliegaswinning. Op deze dag kunnen we het verschil maken, en de politiek overtuigen om tegen schaliegasboringen te stemmen.

Kom je ook?

Zaterdag 14 september om 10.30 uur op de Markt in Boxtel. Doe een wit T-shirt, een witte bloes, trui, vest of jas aan. Overigens ben je zonder ‘wit’ natuurlijk ook welkom. Er worden boortorenstickers uitgedeeld om op je shirt te plakken. Zo laten we zien dat we eensgezind zijn en tegen schaliegasboringen. Met z’n allen zingen we het lied Brabant van Guus Meeuwis. Er is muziek en men kan de petitie tekenen.

Tip: Kom met openbaar vervoer. Het kan wel eens heel druk worden, en er is sprake van afsluiting van afritten vanaf de A2 richting Boxtel.

Tip 2: Het ziet ernaar uit dat het kan gaan regenen zaterdag. Neem een, liefst witte, paraplu of poncho mee!

Tip 3: Vergeet ook je zonnige humeur niet – het wordt een vreedzame en feestelijke bijeenkomst.

Download hier de poster om zelf uit te printen en voor je raam te plakken!
A4 formaat
A3 formaat

95 schaliegasvrije gemeenten – 7 schaliegasvrije provincies – 63 000ste handtekening petitie

Schaliegasvrij29102013Er zijn nu zeven provincies die hebben laten weten de winning van schaliegas naf te wijzen. De provincies Limburg, Friesland, Overijssel, Brabant en Noord-Holland hebben izich gevoegd bij Gelderland en Flevoland.

Het aantal schaliegasvrije gemeenten neemt de laatste weken ook snel toe. De meest recente zijn de gemeenten Schoonhoven, Eindhoven, Doesburg, Dongen, Weststellingwerf, Woerden, Waalre, Oost Gelre, Oude IJssel,  Dongeradeel, Westerveld, Eijsden-Margraten, Zundert en Aalburg. Dank voor de vele alerte gemeente- en provinciebestuurdersbestuurders!

Het besluit van Minister Kamp om zelf maar naar geschikte locaties voor schaliegasboringen te zoeken is geen reden tot gerustheid, het is geen afstel van schaliegasboringen. Minister Kamp blijkt ook buiten de gebieden waarvoor nu vergunningen zijn afgegeven te zoeken naar proefboorlocaties.

Voor de petitie tegen schaliegas van Milieudefensie hebben al meer dan 63 000 mensen getekend.  Ook worden steeds meer lokale groepen tegen schaliegas opgericht, behalve de groepen waaruit Schaliegasvrij Nederland is ontstaan. Naast Schaliegasvrij Haaren, Boxtel, Noordoostpolder zijn er initiatieven gemeld uit Udenhout, Oisterwijk, Steenbergen, Haastrecht.

 

EBN: schaliegaswinning in natuurgebieden niet uitgesloten

fracjobEBN (Energie Beheer Nederland, de overheidsinvesteerder in olie en gas) sluit schaliegasboringen in kwetsbare natuurgebieden zoals Natura2000 gebieden niet uit. Dat blijkt uit een rapport, opgesteld door het Amerikaanse frackbedrijf Halliburton, in opdracht van het EBN. Hierin wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor boringen in Brabant. Natuurgebieden worden aangemerkt als ‘might go areas’, waar boringen gedaan kunnen worden, maar waar wel een vergunningprocedure aan verbonden is. Overigens is ook die vergunningprocedure in handen van het ministerie van Economische Zaken.

Aantal schaliegasvrije gemeenten stijgt snel

Het rapport van minister Kamp over de veiligheid van schaliegas heeft lokale bestuurders niet kunnen overtuigen. Sinds kort hebben meer gemeenteSchaliegasvrij08092013n gemeld dat ze geen heil zien in schaliegasboringen binnen hun gemeentegrenzen. Het zijn er nu 58. De gemeente Best wil pas over schaliegasboringen nadenken als er een echt onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook waren er gemeenten die zich eerder schaliegasvrij hadden verklaard, zonder dat dit bij ons bekend was. Alphen-Chaam: alsnog hartelijk welkom! De meest recente gemeente is Gulpen-Wittem.