Agenda september – oktober

Het wordt druk op het schaliegas-vlak de komende tijd! Vandaar hieronder een overzicht van de gebeurtenissen die op de agenda staan, en hoe u daarbij in actie kan komen.

Agenda

18 september – Werkbezoek Jan Vos (PvdA) aan de Noordoostpolder
19 september – Hoorzitting schaliegas in EZ commissie Tweede Kamer
21 september – PvdA Politieke Ledenraad
24 september – Info-avond schaliegas in Esch (gem. Haaren)
25 september – JMA discussieavond ‘To Frack or not to Frack’
26 september – Schaliegas debat op Energievakbeurs Den Bosch
27 september – Provincie Brabant info-dag en schaliegasvrij verklaring
29 september – Andere Mert in Geldrop
?? september – Advies Commissie voor de m.e.r. over Witteveen+Bos rapport

?? oktober – Plenair debat schaliegas in Tweede Kamer
03 oktober – Bestuurlijke informatiebijeenkomst schaliegas Flevoland
08 oktober – Stemming Europees Parlement over aanpassing MER richtlijn
08 oktober – Vlaams-Nederlands schaliegas overleg?
11 oktober – Actiedag schaliegasvrije gemeenten in Boxtel [geannuleerd]
19 oktober – Global Frackdown 2013
30/31 oktober – IIR conferentie schaliegas

Wanneer – Wat – Waar – Wat kan ik doen?

Wanneer?
Woensdag 18 september, vanaf 17:15
Wat?
Werkbezoek van PvdA Tweede Kamerlid Jan Vos aan de Noordoostpolder. Voor meer informatie, kijk hier: http://schaliegasvrijnoordoostpolder.nl/nieuws/
Waar?
Vanaf 17:15 bij de boorlocatie aan de Vollenhoverweg in Marknesse, vanaf 18:15 voor het Voorhuys in Emmeloord
Wat kan ik doen?
Kom naar de bovengenoemde locaties en laat zien en horen dat je geen schaliegasboringen wil in de Noordoostpolder en in heel Nederland!

Wanneer?
Donderdag 19 september, 9:30 – 13:30
Wat?
Hoorzitting over schaliegas naar aanleiding van het Witteveen+Bos rapport over de risico’s van schaliegas en steenkoolgas, in de vergadering van de commissie voor Economische zaken van de Tweede Kamer. De agenda en een overzicht van de genodigden voor deze hoorzitting is hier te vinden: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/details.jsp?parlisnummer=2013A03659&dayofweek=Donderdag&his=
Waar?
In de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer (kan mogelijk naar een andere zaal verplaatst worden). Het adres van de bezoekersingang is Lange Poten 4 in Den Haag.
Routeplanner voor OV: http://www.tweedekamer.nl/contact/adres_en_route/per_openbaar_vervoer/index.jsp
Routeplanner voor de auto: http://www.tweedekamer.nl/contact/adres_en_route/per_auto/index.jsp
Wat kan ik doen?
De vergadering bijwonen op de publieke tribune. Het blijft van belang om de politici in Den Haag ervan te overtuigen dat dit onderwerp leeft onder de kiezers, en dat er geen draagvlak is voor schaliegas. Een volle tribune onderstreept dat – op 14 september 2011 vond de eerste hoorzitting over schaliegas in de Tweede Kamer plaats, waarbij de politici zichtbaar onder de indruk waren van het feit dat er genoeg bezorgde burgers uit schaliegasopsporingsvergunningsgebieden waren om niet alleen de tribune van de commissiezaal, maar ook een extra luisterzaal compleet te vullen. Dat willen we twee jaar na dato graag herhalen! Neem een geldig identiteitsbewijs mee, de beveiligingscontrole begint een half uur voordat de hoorzitting aanvangt. Het is niet toegestaan om in woord, gebaar of kleding een mening kenbaar te maken vanaf de tribune (dat Schaliegasvrij t-shirt zal dus helaas uit moeten!) Meer huisregels van de Tweede Kamer zijn hier te vinden: http://www.tweedekamer.nl/contact/bezoek_ons/index.jsp
Vanuit Haaren en Boxtel wordt een bus georganiseerd om inwoners van deze gemeenten die de hoorzitting willen bijwonen naar Den Haag te brengen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar vol is vol. Inwoners van Haaren kunnen zich tot woensdag 18 september om 12.00 uur opgeven door een email te sturen aan schaliegas.haaren@googlemail.com.

Wanneer?
Zaterdag 21 september, vanaf 14:00
Wat?
PvdA Politieke Ledenraad
http://www.pvda.nl/partij/agenda/Politieke+Ledenraad
Waar?
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle
Wat kan ik doen?
Leden van de PvdA kunnen deze ledenraad bijwonen en de politieke koers van de partij wat betreft schaliegas aan de kaak stellen.

Wanneer?
Dinsdag 24 september, 20:00 – 21:00
Wat?
Informatiebijeenkomst over schaliegas en de gevolgen voor Esch (gemeente Haaren)
Waar?
Dorpshuis ‘De Es’ in Esch
Wat kan ik doen?
De informatiebijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de inwoners van Esch, maar wie in de buurt woont en nog vragen heeft over schaliegas is van harte welkom. Willem Jan Atsma van Schaliegasvrij Haaren / Schaliegasvrij Nederland zal spreken en vragen beantwoorden. Op de bijeenkomst kan de petitie tegen schaliegasboringen getekend worden, en kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven om actief te worden als vrijwilliger.
Een affiche voor deze bijeenkomst is hier te downloaden: http://www.schaliegasvrij-haaren.nl/wp-content/uploads/2013/09/Affiche-bijeenkomst-in-de-ES.pdf

Wanneer?
Woensdag 25 september, 19:00 – 23:00
Wat?
Discussieavond ‘To Frack or not to Frack’, georganiseerd door JMA (Jongeren Milieu Actief), met Ike Teuling (Milieudefensie) en prof. Rik Leermans (hoogleraar Milieusysteemanalyse). Meer info: http://www.jma.org/doe-mee/jma-academy/agenda/to-frack-or-not-to-frack
Waar?
Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3, Gebouw 101, Gaia gebouw, zaal 1
Wat kan ik doen?
Bijwonen (aanmelding verplicht).

Wanneer?
Donderdag 26 september, 14:00 – 15:00
Wat?
Debat over “kansen voor schaliegas in Nederland en Europa en de veranderende gasmarkt” op de Energie 2013 vakbeurs
http://www.energievakbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Nieuws-2013/Debat-schaliegas.aspx
Waar?
Brabanthallen, Diezekade 2, Den Bosch, Energietheater, hal 1
Wat kan ik doen?
Als u “energie professional” bent kunt u deze beurs gratis bijwonen na registratie (zie http://www.energievakbeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Toegang.aspx). De titel van het debat suggereert een pro-schaliegas insteek, dus wat tegengas van duurzame energie-professionals zal niet misstaan!

Wanneer?
Vrijdag 27 september
Wat?
Openbare informatieve bijeenkomst voor statenleden van de provincie Brabant, aansluitend een extra vergadering Provinciale Staten waarin gestemd wordt over een motie die Noord-Brabant uitroept tot een boorvrije zone (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/extra-ps-vergadering-brabant-over-schaliegas-1.4004437)
Waar?
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in Den Bosch
Wat kan ik doen?
De provincie Noord-Brabant wil graag de mening van haar inwoners horen over schaliegas. Neem deel aan de discussie op http://doemee.brabant.nl/schaliegas/default.aspx. De argumenten en meningen die hieruit naar voren komen worden meegenomen in de voorbereiding van de informatieve bijeenkomst voor statenleden op 27 september. Aangezien deze bijeenkomst openbaar is, kunt u deze ook bijwonen – wederom geldt: een volle publieke tribune maakt indruk!

Wanneer?
Zondag 29 september
Wat?
Andere Mèrt – Regenboogfestival is een lokaal festival dat organisaties een podium geeft om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. GroenLinks Geldrop-Mierlo ondersteunt jaarlijks een organisatie met een standkraam op deze markt, en wil dit jaar aandacht vragen voor de mogelijke gevolgen van schaliegasboringen. Zie ook http://www.anderemertregenboog.nl/
Waar?
Geldrop
Wat kan ik doen?
We zoeken vrijwilligers die de kraam willen bemannen, en de bezoekers van de Andere Mèrt willen informeren over de negatieve (lokale) impact van schaliegasexploitatie. Zin om mee te helpen? Mail naar info@schaliegasvrij.nl.

Wanneer?
Eind september
Wat?
Commissie voor de m.e.r. Brengt advies uit aan het ministerie van Economische Zaken over Witteveen+Bos rapport over de risico’s van schaliegas en steenkoolgas. Na ontvangst van dit advies zal minister Kamp zijn besluit nemen over het al dan niet groen licht geven voor schaliegasboringen en de Tweede Kamer hierover inlichten.
http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/23
http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p00/p0023/023-061brief-ez_kenmerk13125938.pdf

Wanneer?
Begin oktober
Wat?
Plenair debat schaliegas in Tweede Kamer
Waar?
Het adres van de bezoekersingang van de Tweede Kamer is Lange Poten 4 in Den Haag.
Routeplanner voor OV: http://www.tweedekamer.nl/contact/adres_en_route/per_openbaar_vervoer/index.jsp
Routeplanner voor de auto: http://www.tweedekamer.nl/contact/adres_en_route/per_auto/index.jsp
Wat kan ik doen?
Het debat bijwonen vanaf de publieke tribune. De precieze datum van dit debat is momenteel nog niet bekend – nadere informatie volgt.

Wanneer?
Donderdag 3 oktober, 17:00 – 21:30
Wat?
Bestuurlijke informatiebijeenkomst schaliegas Flevoland
http://e-mailer.dmactive.nl/new/en_send_preview_iframe2.aspx?SID=4&SiteID=12799&NewsletterID=324780
Waar?
Gemeentehuis Emmeloord
Wat kan ik doen?
Bijwonen, indien u een bestuurder of politicus uit Flevoland bent.

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober
Wat?
Stemming in het Europees Parlement over aanpassing van de MER richtlijn. De MER of milieueffectrapportage is een belangrijk instrument om schade aan het milieu door bijvoorbeeld industriële activiteiten te voorkomen of beperken. De huidige MER richtlijn is niet toegespitst op extractie van onconventionele fossiele brandstoffen als schaliegas. Schaliegasvrij Nederland hoopt de Europarlementariërs ervan te overtuigen dat aanpassing en aanscherping van de richtlijn op dit punt noodzakelijk is.
Waar?
Europees Parlement te Brussel
Wat kan ik doen?
Schrijf, mail, bel, tweet, etc. Nederlandse Europarlementariërs, en vraag ze om vóór amendementen 31 en 79(e) te stemmen, maar tégen amendement 112, dat alles bij het oude wil houden. Informatie volgt t.z.t. op www.schaliegasvrij.nl

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober
Wat?
Een top-overleg tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid over schaliegas? Zie dit artikel: http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Vlaanderen_wil_impact_schaliegas_onderzoeken.9372586-3137.art?ckc=1
Waar?
Onbekend
Wat kan ik doen?
Mocht iemand nadere informatie hebben over deze bijeenkomst, mail dit dan a.u.b. naar info@schaliegasvrij.nl

Wanneer?
Vrijdag 11 oktober
Wat?
Actiedag voor vertegenwoordigers van schaliegasvrije gemeenten in Boxtel – geannuleerd
Waar?
Boxtel
Wat kan ik doen?
Dit evenement is geannuleerd.

Wanneer?
Zaterdag 19 oktober
Wat?
Global Frackdown 2013, de wereldwijde actiedag tegen fracken en schaliegas/olie.
Waar?
Overal!
Wat kan ik doen?
Informatie over activiteiten van Schaliegasvrij Nederland op deze dag volgt nog, maar iedereen kan in eigen dorp of stad een evenement plannen en bekend maken via http://www.globalfrackdown.org/

Wanneer?
Woensdag 30 en donderdag 31 oktober
Wat?
Schaliegas congres georganiseerd door IIR Energy: http://www.iir.nl/energy/event/schaliegas-congres/ Een treffen voor de insiders en lobbyisten van de schaliegas-industrie, want de toegangsprijs is dusdanig hoog dat gewone mensen die tegen schaliegas zijn buiten de deur worden gehouden.
Waar?
Mercure Hotel, De Nieuwe Poort 20, Amersfoort
Wat kan ik doen?
We zijn van plan met een klein team te gaan flyeren voor de deur van dit evenement, om de deelnemers ervan op de andere kant van het verhaal te wijzen. Zin om mee te doen? Mail naar info@schaliegasvrij.nl