Proefboringen of ‘onderzoeksboringen’: lood om oud ijzer.

frackingDe provincie Noord Brabant wil een ‘onderzoeksboring’ naar schaliegas. Volgens een bericht van Omroep Brabant mag het geen ‘proefboring’ heten omdat die term te beladen is. De onderzoeksboring zou een ‘kijkoperatie’ zijn om meer informatie te krijgen over de risico’s die verbonden zijn met het winnen van schaliegas. Een goedkoop trucje.

Zolang niet duidelijk is wat men precies wil onderzoeken trappen we hier niet in. Aan ‘onderzoeksboringen’ om de winning van schaliegas mogelijk te maken hebben we geen behoefte, zoals heel veel inwoners van Brabant al hebben aangegeven. Wat voor ons veel belangrijker is, dat er goed wordt nagedacht over de effecten bovengronds van schaliegas: ruimtebeslag, verkeer, overlast door boortorens die jarenlang staan te draaien, ‘trillingen’, luchtvervuiling, effecten op de natuur. Allemaal zaken die volgens de Commissie MER niet voldoende onderzocht zijn in het rapport van Witteveen en Bos.

Aan dure diepe boringen hebben we geen behoefte. Het heeft alleen een beetje zin als het meer gegevens oplevert over breuken en diepe grondwaterstroming. Voor de rest levert zoiets vooral gegevens op die nuttig zijn voor de bedrijven die ten koste van alles het laatste beetje olie en gas uit onze bodem willen persen. Voordat er een boor de grond in gaat willen we eerst een behoorlijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas.