Onderzoeksrapport schaliegas nader beschouwd.

Vorige week werd het rapport van het onderzoek naar milieu- en veiligheidsaspecten van schaliegas, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, openbaar. Een eerste reactie hebben we al gegeven, maar je moet zo’n rapport (een paar honderd pagina’s) toch ook wel goed lezen. En dat was schrikken.

Het allereerste wat opvalt is, dat het vooral over techniek gaat, en niet over mensen zoals u en ik. Mensen die straks een schaliegasboortoren als naaste buur krijgen. De schrijvers van het rapport lijken vooral gefascineerd door hun nieuwste technische speeltjes: hydraulic fracturing en horizontaal boren. En dat speeltje wordt in het rapport tegen iedere aantijging van mogelijke milieuvervuiling verdedigd. Daarvoor mag zelfs wetenschappelijke kwaliteit voor overboord gegooid worden.

Lees verder