LUSH helpt Schaliegasvrij Nederland.

LushwinkelVorig jaar is de winkelketen van organische cosmetica LUSH een actie gestart tegen schaliegas. LUSH organiseert regelmatig campagnes om milieudoelen te ondersteunen. Bij de winkels lagen handtekeningenlijsten voor de petieite tegen schaliegas en folders uitgedeeld. De start van de actie een jaar geleden was een leuke happening bij de winkel in Utrecht. Onderdeel van de actie was ook een ‘charity pot’ met crème, waarvan de opbrengst voor onze stichting was. De charity pot heeft ons 1207 euro opgeleverd

We willen de mensen van LUSH hartelijk danken voor hun inzet! Wat we willen doen met het geld: voorlichtingsmateriaal maken en verspreiden, eigen onderzoek bekostigen en organisatiekosten dekken.

Aflaat voor schaliegas?

Minister Kamp liet gisteren op een bijeenkomst in Doetinchem weten dat ‘als er in een gebied schaliegas wordt gewonnen er in dit wingebied iets tegenover moet staan’.Treasure-Chest

 

In de Rooms-Katholieke kerk was er vroeger een regeling waarmee je na ieder soort zonde je ziel weer kon vrijkopen. Je gaf dan geld voor een ‘aflaat’ aan de priester, die de goudstukken richting Onze Lieve Heer omhoog gooide, en vervolgens alles wat Hij kennelijk niet de moeite vond om op te vangen, van de kerkvloer weer opraapte. Naar verluid is de regeling wegens fraudegevoeligheid geschrapt.

Maar nu? Hoeveel aflaat gaat Henk Kamp tariferen voor de milieuzonde die schaliegaswinning is? Wie gaat de aflaat in ontvangst nemen: de gemeentes, de omwonende burgers, de bierbrouwers, de campinghouders, de vrachtverkeersslachtoffers? Hoe wordt dit inkomen fiscaal behandeld? Moet de wetgeving nog worden aangepast om te zorgen dat deze aflaat niet als omkoping moet worden aangemerkt? Loopt de betaling ook nog door als de schalieput na vier jaar leeg is, of moet het gemeentelijk zwembad dan weer gesloten  worden? Of wordt het een regeling zoals in Groningen, waar je je huis opofferen mag voor het landsbelang?

Wij zijn zeer benieuwd…

Minister Kamp: schaliegas ook in Achterhoek.

Minister Kamp heeft volgens een bericht in De Gelderlander tijdens een politiek cafe in Doetinchem op 13/Schaliegasvrij080201310/13 gezegd dat ‘winning van schaliegas in de Achterhoek nog niet is afgeschreven’. Hiermee is duidelijk dat nog steeds gezocht wordt naar geschikte lokaties voor proefboringen, ook buiten de gebieden waarvoor ooit exploratievergunningen zijn afgegeven. Met de structuurvisie die de minister wil opstellen in de hand, kan hij overal in Nederland proefboringen laten doen.

In oost-Gelderland en Overjssel komt de Geverik schalie voor; deze ligt op geringe diepte in gemeenten Lochem, Groenlo en Winterswijk, en komt ook in Overijssel voor. In het verleden is er een vergunning geweest voor de winning van steenkoolgas, door de Australische maatschappij Queensland gas. Verschillende gemeenten hebben zich toen uitgesproken tegen de winning van steenkoolgas. De vergunning is in 2011 teruggegeven aan de Staat, waarschijnlijk omdat de mogelijke opbrengst te laag, en de lokale tegenstand te groot was.

 

Schaliegas: duizenden boringen.

Flare-24Een ongemakkelijke waarheid van schaliegas is het grote aantal boringen dat nodig is. Daar wordt het liefst over gezwegen. Ook over het aantal proefboringen wordt erg schimmig gedaan. Toch bepaalt het aantal boringen vooral hoe groot de invloed van schaliegas op onze woonomgeving en de natuur is.

Eerst de proefboringen. Vaak wordt er gezegd: laten we nu een paar proefboringen doen, dan weten we hoeveel gas er is. Maar dat weet je niet na een paar proefboringen. Of zouden al die geologen geen verstand van statistiek hebben? Om een statistich betrouwbare schatting van de voorraden schaliegas te maken heb je veel meer proefboringen nodig dan een paar – tientallen eerder. Van de Amerikaanse schaliegasvelden waren pas na een paar honderd boringen enigszins betrouwbare schattingen bekend.

Lees verder

Cold, hungry and in the dark: Schaliegas als klatergoud

Bill Powers is een Amerikaanse energie analist die voorspelt dat schaliegas niet de Image-front-cover_coverbookpageenergiebron van de toekomst is, maar dat we met schaliegas een koude en donkere toekomst tegemoet gaan.

Waarom? Dat kunt u lezen in zijn boek  ‘Cold, hungry and in the dark’, en horen tijdens een lezing in De Balie op donderdagavond 10 oktober in De Balie in Amsterdam. In zijn boek haalt Powers het uit den treure herhaalde verhaal van schaliegas als ‘game changer’ op energiegebied effectief onderuit.

Boorlokatie Boxtel lag op een breuk

boorlokatiesbreukenWe hebben ons altijd afgevraagd waarom het Ministerie van Economische Zaken bij het onderzoek naar milieu en veiligheid van schaliegas (het ‘Witteveen en Bos rapport’) maar niet wilde dat werd ingegaan op ‘lokatiespecifieke omstandigheden’ – de situatie bij de beoogde boorlocaties. Als je geologische gegevens met de boorlokaties vergelijkt blijkt waarom.

In het rapport van Witteveen en Bos wordt aangegeven dat je beter niet in de buurt van actieve breuken in de ondergrond kunt fracken. Dan is het risico op aardbevingen en lekkages van fracking vloeistof groter. In Nederland zijn veel breuken, vooral in Brabant. Als je de boorlokaties in Brabant op een kaart van de breuken plot, dan blijkt de boorlocatie in Boxtel precies bovenop zo’n breuk te liggen – zie het kaartje hiernaast. Dat is typisch zo’n ‘locatiespeciefieke omstandigheid’.

In het plaatje hiernaast staat de enige informatie die het WBbreukenrapport van Witteveen en Bos bevat over de ligging van breuken. De onderzoekers hadden ook de beschikking over bovenstaande breukenkaart – die is afkomstig van TNO en gewoon op internet te vinden (www.nlog.nl). Waarom is die informatie niet in het rapport opgenomen? Was dat te lokatiespecifiek? Of mochten de inwoners van Brabant dit niet zien van het ministerie?