Minister Kamp: schaliegas ook in Achterhoek.

Minister Kamp heeft volgens een bericht in De Gelderlander tijdens een politiek cafe in Doetinchem op 13/Schaliegasvrij080201310/13 gezegd dat ‘winning van schaliegas in de Achterhoek nog niet is afgeschreven’. Hiermee is duidelijk dat nog steeds gezocht wordt naar geschikte lokaties voor proefboringen, ook buiten de gebieden waarvoor ooit exploratievergunningen zijn afgegeven. Met de structuurvisie die de minister wil opstellen in de hand, kan hij overal in Nederland proefboringen laten doen.

In oost-Gelderland en Overjssel komt de Geverik schalie voor; deze ligt op geringe diepte in gemeenten Lochem, Groenlo en Winterswijk, en komt ook in Overijssel voor. In het verleden is er een vergunning geweest voor de winning van steenkoolgas, door de Australische maatschappij Queensland gas. Verschillende gemeenten hebben zich toen uitgesproken tegen de winning van steenkoolgas. De vergunning is in 2011 teruggegeven aan de Staat, waarschijnlijk omdat de mogelijke opbrengst te laag, en de lokale tegenstand te groot was.