Energiedebat Tweede Kamer – geslaagde actie Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland..

De actie op het Plein in Den Haag ter gelegenheid van het Tweede Kamerdebat over energie op 11 november was geslaagd. Zes Tweede Kamerleden kwamen naar buiten om de kaart met schaliegasvrije Schalie_Plein_4gemeenten en provincies in ontvangst te nemen, de regen hield zich gedeisd en er was goed verzorgde catering met lokale specialiteiten.

Hoewel schaliegas niet geagendeerd stond voor dit debat, heeft het een grote rol gespeeld. Paulus Jansen (SP) heeft de minister expliciet gevraagd te kijken naar de mogelijkheden om de vergunningen in te trekken. Carla Dik-Faber (CU) heeft een motie ingediend waarin de minister wordt opgeroepen geen schaliegasboringen toe te staan in gemeenten die dat niet willen. Liesbeth van Tongeren (GL) stelde vragen over de geplande structuurvisie voor schaliegas. Lees verder

Cuadrilla voldoet niet aan financiële voorwaarden vergunning – Minister Kamp zwijgt.

Wie een exploratievergunning of een winningsvergunning aanvraagt voor gas of olie moet volgens de Mijnbouwwet aan financiele voorwaarden voldoen. Een bedrTreasure-Chestijf moet over voldoende geld beschikken om naar olie en gas te boren, maar vooral ook geld om eventuele schade die daardoor veroorzaakt wordt te betalen.

Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door SOMO in opdracht van Milieudefensie zou schaliegasbedrijf Cuadrilla niet aan die laatste voorwaarde voldoen. De boekwaarde van het bedrijf zou slechts 1 miljoen euro bedragen. Cuadrilla-directeur Frank de Boer verklaarde tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 19 september 2013 dat het bedrijf kapitaalkrachtige investeerders achter zich heeft staan om eventuele schade te vergoeden. In geval van een grote schadeclaim is het echter onwaarschijnlijk dat  deze investeerders de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

Lees verder

“Fracken doen we al 40 jaar” – klopt dat?

fracjobJa en nee. Ja als je van woordspelletjes houdt, nee als je eerlijk bent. Er een namelijk een groot verschil tussen fracken voor schaliegas en fracken voor gewone gas- en olieboringen wat tot nu in Nederland toegepast is. Fracken voor conventionele gasboringen is bescheiden vergeleken bij het geweld en de hoeveelheden water, zand en chemische stoffen die er nodig zijn voor een schaliegasboring. En verder gaat het om heel veel meer boorputten. Lees verder

Schaliegas vanuit de lucht

Een amerikaanse fotograaf schoot dit plaatje van een schaliegasveld uit Texas vanuit de lucht. Het laat zien wat schaliegas kan aanrichten, alleen aAerial view of fracking in Texasl aan verstoring van het landschap. En dat te bedenken dat er voor al die boorputten vele miljoenen liters water misbruikt en verontreinigd is. Het is weliswaar een plaatje uit de begintijd van schaliegaswinning, nu zouden de boorputten geclusterd worden op minder boorlokaties. Maar toch, hoe kom je op het idee om dit te doen voor de laatste druppels olie en de laatste kubieke meter gas.

Zo gaat het met fossiele brandstoffen, schaliegas is er maar één voorbeeld van. Steeds duurder, steeds vervuilender, steeds meer schade aan de natuur, voor steeds minder energie. Dit kan zo niet doorgaan.

146 gemeenten en acht provincies wijzen schaliegas af.

Schaliegasvrij26_02_14Het is nog maar kort geleden, 4 november 2013, dat de gemeenteraad van Hengelo een motie aannamen tegen de winning van schaliegas. Hengelo was daarmee de 100e schaliegasvrije gemeente. Inmiddels zijn er binnen vier maanden meer dan veertig gemeenten, een provincie en een waterschap (Rijnland) bij gekomen. Het verzet van het lokale bestuur tegen schaliegas is spontaan, en wijdverbreid. De laatste gemeente is Cuijk.

Voor de petitie tegen schaliegas van Milieudefensie hebben al bijna 65 000 mensen getekend.  Ook worden steeds meer lokale groepen tegen schaliegas opgericht, behalve de groepen waaruit Schaliegasvrij Nederland is ontstaan. Naast Schaliegasvrij Haaren, Boxtel, Noordoostpolder zijn er initiatieven in Udenhout, Oisterwijk, Steenbergen, Haastrecht en Roerdalen.

Het besluit van Minister Kamp om zelf maar naar geschikte locaties voor schaliegasboringen te zoeken is geen reden tot gerustheid, het is ook geen afstel van schaliegasboringen. Minister Kamp blijkt ook buiten de gebieden waarvoor nu vergunningen zijn afgegeven te zoeken naar locaties voor proefboringen volgens uitspraken tijdens een politiek cafe in Doetinchem. Inmiddels is ingenieursbureu Arcadis bezig met het opsporen van geschikte lokaties. Met de structuurvisie die Kamp speciaal voor schaliegas wil schrijven kan hij gemeenten dwingen schaliegas in bestemmingsplannen op te nemen.