146 gemeenten en acht provincies wijzen schaliegas af.

Schaliegasvrij26_02_14Het is nog maar kort geleden, 4 november 2013, dat de gemeenteraad van Hengelo een motie aannamen tegen de winning van schaliegas. Hengelo was daarmee de 100e schaliegasvrije gemeente. Inmiddels zijn er binnen vier maanden meer dan veertig gemeenten, een provincie en een waterschap (Rijnland) bij gekomen. Het verzet van het lokale bestuur tegen schaliegas is spontaan, en wijdverbreid. De laatste gemeente is Cuijk.

Voor de petitie tegen schaliegas van Milieudefensie hebben al bijna 65 000 mensen getekend.  Ook worden steeds meer lokale groepen tegen schaliegas opgericht, behalve de groepen waaruit Schaliegasvrij Nederland is ontstaan. Naast Schaliegasvrij Haaren, Boxtel, Noordoostpolder zijn er initiatieven in Udenhout, Oisterwijk, Steenbergen, Haastrecht en Roerdalen.

Het besluit van Minister Kamp om zelf maar naar geschikte locaties voor schaliegasboringen te zoeken is geen reden tot gerustheid, het is ook geen afstel van schaliegasboringen. Minister Kamp blijkt ook buiten de gebieden waarvoor nu vergunningen zijn afgegeven te zoeken naar locaties voor proefboringen volgens uitspraken tijdens een politiek cafe in Doetinchem. Inmiddels is ingenieursbureu Arcadis bezig met het opsporen van geschikte lokaties. Met de structuurvisie die Kamp speciaal voor schaliegas wil schrijven kan hij gemeenten dwingen schaliegas in bestemmingsplannen op te nemen.