Energiedebat Tweede Kamer – geslaagde actie Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland..

De actie op het Plein in Den Haag ter gelegenheid van het Tweede Kamerdebat over energie op 11 november was geslaagd. Zes Tweede Kamerleden kwamen naar buiten om de kaart met schaliegasvrije Schalie_Plein_4gemeenten en provincies in ontvangst te nemen, de regen hield zich gedeisd en er was goed verzorgde catering met lokale specialiteiten.

Hoewel schaliegas niet geagendeerd stond voor dit debat, heeft het een grote rol gespeeld. Paulus Jansen (SP) heeft de minister expliciet gevraagd te kijken naar de mogelijkheden om de vergunningen in te trekken. Carla Dik-Faber (CU) heeft een motie ingediend waarin de minister wordt opgeroepen geen schaliegasboringen toe te staan in gemeenten die dat niet willen. Liesbeth van Tongeren (GL) stelde vragen over de geplande structuurvisie voor schaliegas.

Ondanks dat er later een uitgebreid debat over schaliegas is gepland deed de minister een paar interessante uitspraken. Hij wil geen inzage geven in de financiƫle cijfers van Cuadrilla en de informatie op basis waarvan het ministerie heeft besloten dat Cuadrilla eventuele schadevergoedingen kan betalen. Hij weigerde ook te antwoorden op de vraag of hij juridisch gezien de mogelijkheid heeft de boorvergunning nu in te trekken. Er blijkt er een aparte milieu-effectrapportage en een structuurvisie voor schaliegas te komen. Het wordt niet gecombineerd met de structuurvisie voor de diepe ondergrond (STRONG).

Hoe verder? Zoals hierboven al genoemd, komt er nog een Tweede Kamerdebat over schaliegas. Wanneer dat komt en wat er op de agenda staat, is nog onduidelijk. Meestal worden dat soort debatten zeer kort (minder dan een week) van tevoren aangekondigd. We houden je op de hoogte!