Cuadrilla voldoet niet aan financiële voorwaarden vergunning – Minister Kamp zwijgt.

Wie een exploratievergunning of een winningsvergunning aanvraagt voor gas of olie moet volgens de Mijnbouwwet aan financiele voorwaarden voldoen. Een bedrTreasure-Chestijf moet over voldoende geld beschikken om naar olie en gas te boren, maar vooral ook geld om eventuele schade die daardoor veroorzaakt wordt te betalen.

Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door SOMO in opdracht van Milieudefensie zou schaliegasbedrijf Cuadrilla niet aan die laatste voorwaarde voldoen. De boekwaarde van het bedrijf zou slechts 1 miljoen euro bedragen. Cuadrilla-directeur Frank de Boer verklaarde tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 19 september 2013 dat het bedrijf kapitaalkrachtige investeerders achter zich heeft staan om eventuele schade te vergoeden. In geval van een grote schadeclaim is het echter onwaarschijnlijk dat  deze investeerders de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

Dat financiele rugdekking geen overbodige luxe is, laat de ongelukkige keuze van de boorlokatie in Boxtel zien. Deze ligt namelijk precies op een grote breuk. Van dit soort plaatsen is inmiddels bekend dat dit aardbevingsrisico’s  oplevert en het risico van grondwaterverontreiniging verhoogt.

Tijdens een debat over energiezaken op maandag 11 november zijn vragen gesteld aan minister Kamp waarom Cuadrilla ondanks de financiele positie toch een vergunning heeft gekregen. De minister wilde echter geen inzage geven in de informatie waarop het ministerie zich baseert bij het besluit om Cuadrilla een vergunning te verlenen. Dit gebrek aan transparantie over vragen die voor omwonenden van gasboringen uiterst belangrijk zijn, is precies de reden waarom we tegen schaliegas zijn.