Twee niet te missen boeken over fossiele brandstoffen en schaliegas

Eind januari verschijnen bij Uitgeverij Jan van Arkel twee niet te missen boeken over energie die elkaar perfect aanvullen. Het zijn:

– Richard Heinberg, Schaliegas, piekolie en onze toekomst (waarin opgenomen de stand van zaken voor Schaliegas in Nederland en België), 208 p, 17,95
– Jeremy Leggett, Uit de olie, 336 p, 19,95, de ‘eerste peak oil pageturner’ (aldus Rob Hopkins)
SCHALIEGAS-coverLR UITDEOLIE-coverLR

Richard Heinberg laat zien hoe de mindset van bevolking en parlement worden gemasseerd door schalielobby en financiële sector. Hij zelf houdt zich strikt aan degelijk onderzoek, feiten en het gezonde verstand. Hier zijn in het kort de bevindingen van Richard Heinberg:
– Schaliegas en schalieolie zijn gehyped en het zit er in dat de productie zal crashen.
– Het kost steeds meer energie om energie te winnen – energie die voor de economie zelf verloren is, en schaliegas en teerzanden zijn daar voorbeelden van.
– De nadelen van schaliegas zijn legio: op het gebied van het milieu, de gezondheid, de economie en de energiezekerheid.
– Een combinatie van economische en ecologische argumenten wijst in de richting van duurzame energie. De kans dat we nog op tijd zijn slinkt.

Lees verder

Provincies: zorgen over structuurvisie schaliegas Kamp.

Een interview met de ondergrond-specalist Bert Gijsberts van het overlegorgaan van de provincies IPO, laat weinig heel van de nieuwe aanpak van minister Kamp om proefboringen naar schaliegas door te drukken. De minister wil een aparte ‘structuurvisie’ opstellen voor schaliegasboringen, waarmee hij gemeenten en provincies kan dwingen rekening te houden met boringen in hun plannen.

De provincies zijn verantwoordelijk voor veel zaken de met de ondergrond te maken hebben, zoals schoon grondwater. Daarvoor wordt al aan een ander landelijk plan gewerkt, de structuurvisie ondergrond (STRONG). De minister doorkruist dit met zijn schaliegas-structuurvisie.

Volgens Gijsberts is nut en noodzaak van schaliegas niet aangetoond. Hij pleit ook voor aanpassing van de Mijnbouwwet zodat ruimtelijke en milieueffecten meewegen in de vergunningverlening. Inmiddels hebben acht provincies aangegeven voorlopig niets te zien in schaliegaswinning.

Europa: protesten tegen schaliegas steeds harder.

pungestiOp verschillende plaatsen in Europa is het er dit jaar hard aan toe gegaan bij protesten tegen schaliegas: in Polen, Engeland en Roemenië. Bij het Poolse Zurawlow hielden deze boeren Chevron tegen met blokkades. Inwoners van het Engelse Balcombe zetten Cuadrilla de voet dwars met een protestkamp en wegblokkades. Inmiddels is een ander Engels plaatsje, Barton Moss bij Manchester, het centrum van felle protesten tegen een proefboring van IGas. Bij Pungesti in het oosten van Roemenië probeerden begin december dorpsbewoners een boring van Chevron te verhinderen.

In alle gevallen kregen de protesterende bewoners te maken met een overmacht aan politie, die in het geval van Pungesti gewelddadig optrad tegen het vreedzame protest. Een Engels parlementslid vond de inzet van politie bij Barton Moss overdreven groot. De Poolse boeren worden door Chevron met een rechtszaak bedreigd.

Het is een duidelijk signaal dat schaliegas breed gewantrouwd wordt in Europa. Maar regeringen lijken liever de kant van de fossiele brandstof industrie kiezen inplaats van behoorlijke raadpleging van de omwonenden van de boringen. Als ludiek antwoord kozen de bewoners van Barton Moss voor een originele wegblokkade van een boorlokatie: een windturbinewiek.