Schaliegasboom wordt bust, en hoe dat eruit ziet.

Volgens de Wall Street Journal is het schaliegasfeestje in de Verenigde Staten afgelopen. In 2013 besteedden buitenlandse olie- en gas slechts $3.4 miljard aan belangen in Amerikaanse schalieformaties, minder dan de helft van de invest’eringen in 212 en een schamel tiende deel van de investeringen in 2011. Shell schreef in 2013 2.1 miljard dollar af op zijn Amerikaanse schaliegasinvesteringen, BP 2.8 miljard.

Of dit gat wordt opgevuld door Wall Street is onzeker. Om de productie op peil te houden moeten veel nieuwe putten geboord worden, maar het aantal nieuwe schaliegasvelden neemt af, en de beste plekken (‘sweet spots’) in de oude velden zijn al afgeboord. Veel schaliegasbedrijven haalden niet de gouden winsten die beloofd waren of zitten zelfs diep in de schulden. Intussen stijgt de Amerikaanse gasprijs alweer een paar jaar geleidelijk.

http://www.timesunion.com/local/article/Energy-busts-create-mess-801773.phpSchaliegasbedrijven zijn in de problemen gekomen. Wat dit op de grond betekent, laat een artikel in de New York Times zien voor een steenkoolgasveld in Wyoming. De bedrijven die de vele putten daar geboord hebben (vaak meerdere per vierkante kilometer) zijn als sneeuw voor de zon verdwenen: failliet. Wat achterblijft zijn onafgewerkte boorputten en pijpleidingen: tijdbommen voor milieu en veiligheid. De staat draait op voor de kosten: miljoenen voor 1200 inmiddels verlaten putten. Naar verwachting komen daar nog eens 2300 boorputten bij die binnenkort verlaten worden.