Ondertussen in Brussel

‘Amerikaanse toestanden bij schaliegas komen bij ons niet voor, de milieuregels zijn hier in Europa veel beter’ wordt ons vaak voorgehouin-bed-with-businessden als we de schandalige milieugevolgen van schaliegas in de Verenigde Staten laten zien. Maar deze schaliesmoes gaat niet lang meer op. Er is in Brussel een actieve en kapitaalkrachtige lobby van olie- en gasbedrijven, om die regels zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ook Polen en Engeland lobbyen opdringerig voor schaliegas in Europa. Die lobby krijgt in Europa steeds meer succes.

Vorig jaar stemde het Europese parlement voor een minimale bescherming tegen de gevolgen voor woonomgeving, milieu en natuur bij schaliegaswinning, waaronder verplichte milieu-effect rapportage. Onder druk van Engeland en Polen zal de Europese Commissie wordt dit echter sterk afgezwakt; er komt geen bindende regelgeving voor schaliegas. Daarom hebben 248 organisaties uit 21 Europese landen een open brief opgesteld voor de Europese commissie.

Een andere ontwikkeling zijn de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada. Dezde onderhandelingen zijn nauwelijks openbaar en niet bij het grote publiek bekend, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor ons dagelijks leven en het milieu. Via deze verdragen kunnen bijvoorbeeld Amerikaanse schaliegasbedrijven Europese regeringen bedreigen met miljoenen schadevergoedingen als zij in Europa gehinderd worden door regels voor bescherming van milieu of bewoners. Niet alleen voor schaliegas geldt dit, maar bijvoorbeeld ook voor wetgeving op het gebied van voedsel en consumentenbescherming. Zelfs bestaande besluiten, zoals bijvoorbeeld het REACH besluit over gevaarlijke chemische stoffen, kunnen onder vuur komen. Ook tegen deze ontwikkeling wordt in de brief geprotesteerd.

Wie nog van natuur, landschap en schone lucht wil genieten in Europa moet snel zijn. Barosso c.s. vinden dat maar overbodige luxe. Maar het grote aantal ondertekenaars van de brief laat zien dat de weerstand groeit, ook in Polen en Engeland.